Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Core Network Systems (IP/MPLS, Ethernet networks)

Network designed for new generations of Services

Ethernet tehnologija je v sodobnih omrežjih podlaga za omrežja IP/MPLS, kjer se visoka zanesljivost delovanja in širok nabor funkcionalnosti zagotavlja s tehnologijo IP/MPLS. Ethernet omrežja omogočajo širokopasovni dostop končnih uporabnikov do hrbteničnega omrežja in komunikacijo v hrbteničnem omrežju preko optičnih vlaken s pomočjo Ethernet tehnologije.

Hrbtenično omrežje, ki je centralni del omrežja, omogoča povezovanje uporabnikov do podatkovnih centrov, interneta, zagotavlja transportno omrežje za mobilna omrežja in medsebojno povezovanje omrežij ponudnikov internetnih storitev.

Najpomembnejše lastnosti hrbteničnega omrežja so:

  • zagotavljanje velikih pasovnih širin,
  • nizke zakasnitve pri prenosu podatkov ob veliki razpoložljivosti omrežja,
  • enostavnost upravljanja ter
  • funkcija več storitvenega omrežja s pomočjo virtualizacije storitev.

V Smart Comu vam na podlagi dolgoletnih izkušenj lahko ponudimo kakovostno in celovito pomoč pri načrtovanju, postavitvi, upravljanju in vzdrževanju omrežij. Grajena so tako, da za vse vrste novih storitev zagotavljajo ustrezno kakovost, zanesljivost in razpoložljivost.

Ethernet technology is in modern networks the basis for IP/MPLS networks, where high reliability and wide range of functionality are provided. Ethernet networks enable broadband access for end-users to the backbone network and communication over optical fiber using Ethernet technology.

Backbone network, which is the central part of the network, lets users connect to the data center, Internet, provides transport network for mobile networks and connecting networks of different internet service providers.

The most important characteristics of the backbone network are:

  • providing high bandwidth,
  • low delays in data transmission at high network availability,
  • ease of network management and
  • function multi service network through virtualization services.

Based on many years of experience we can offer you a quality and comprehensive assistance in network planning, installation, management and maintenance. Networks are built to ensure adequate quality, reliability and availability for new service implementation.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]