Storitve

Smart Com je razvil in opredelil nabor storitev, ki podpirajo rešitve v celotnem obdobju njihovega življenjskega cikla ter vključujejo vrednotenje in načrtovanje, projektiranje, integracijo, uvedbo, upravljanje in nenehno optimizacijo.

Zaradi prepletenosti in vse večje konvergentnosti tehnologij IKT, je obvladovanje sistemov IKT in njihov razvoj izjemno zahtevna naloga. Model vam zagotavlja kontroliran vpliv na optimizacijo stroškov gradnje in obvladovanja vaših sistemov IKT in omogoča:

  • zmanjšano tveganje pri investicijah v informacijsko-komunikacijske sisteme,
  • usklajenost projekta z vašimi poslovnimi in operativnimi cilji,
  • zmanjševanje stroškov lastništva in vzdrževanje ustrezne dinamike življenjskega kroga informacijsko-komunikacijskih sistemov,
  • pravočasne in pravilne odločitve v investicijskem procesu.

V prilagodljivem naboru storitev lahko izberete tiste, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam. Smart Com vam z rednimi izobraževanji vseh sodelavcev za nove tehnologije, s strokovnim usposabljanjem za obvladovanje opreme IKT, programskih orodij in platform ter s sodobno merilno in testno opremo v laboratoriju in na terenu, zagotavlja najbolj kakovostno izvajanje del. Smart Comovi strokovnjaki so usposobljeni za odgovorno vodenje del in za izvajanje nadzora nad gradnjo sistemov IKT.
 

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]