Uspešne zgodbe leta 2016

V čast in veselje nam je bilo sodelovati z vami v preteklem letu, v uresničenih projektih iskati napredek in boljše rešitve. Vsak uspešno realiziran projekt prinaša zadovoljstvo, zavedanje, da smo pripomogli tudi k vaši uspešnosti, pa nam daje nov zagon za naprej.

Tehnološki dosežki dobijo pravi pomen šele, ko jih pogledamo skupaj z vami. V iztekajočem se letu smo skupaj nanizali lepo število uspešnih zgodb.

Tudi v 2016 so bili v ospredju večji projekti prenove komunikacijske infrastrukture, tako za proizvodna podjetja, kot tudi v elektroenergetskem segmentu. Pri tovrstnih projektih upoštevamo tako kontinuiteto poslovanja med samim projektom, kot tudi postavitev rešitve v visoko razpoložljivem načinu. Ta posebna logika projekta zahteva prilagojeno projektno vodenje, ki je ključnega pomena, da lahko kljub izvedbi ‘v živo’, zagotovimo nemoteno delovanje sistema pri naročniku. Za to imamo v projektnih ekipah visoko usposobljene sodelavce, ki posebno pozornost namenijo prav pripravi in vodenju projekta.

Kot tehnološki partner na omrežnem nivoju v različnih projektih predvsem v segmentu ponudnikov storitev, poskrbimo za integracijo najrazličnejših gradnikov (»best of breed«), tudi vodilnih globalnih IKT ponudnikov. S tem v slovenski prostor prinašamo najsodobnejše rešitve, seveda prilagojene specifikam okolja. Za potrebe tovrstnih projektov razvijamo in tudi uspešno implementiramo lastno razvite produkte, med njimi je bil SmartSLA, ki je postal dober temelj za komercialno rešitev SmartNIM, pametni sistem za aktivni nadzor omrežja in omrežnih storitev.

Velik poudarek je bil letos na varnostnih rešitvah. Vse več je varnostnih incidentov, ki predstavljajo potencialno grožnjo za poslovne subjekte, najsi bo to izguba/kraja podatkov, nedelovanja sistema oz. onemogočen dostop do storitev podjetja. Predvsem v finančnem segmentu in poslovni uporabniki se vse bolj zavedajo nevarnosti ter pomembnosti veljave različnih varnostnih mehanizmov ter periodno izvajanje varnostnih pregledov, skenov in penetracijskih testov. V ospredju so tudi rešitve za preverjanje vsebin prometa ter implementacija SIEM sistema, ki upravlja z varnostnimi dogodki/sporočili.

V 2016 je prišlo tudi do pomembnega partnerskega sodelovanja, in sicer s portugalskim podjetjem SisTrade, s katerim smo se zavezali, da bomo širili elemente industrije 4.0. Njihove programske rešitve podpirajo celoten proizvodni in poslovni proces ter proizvodnim podjetjem omogočajo informatizacijo ter prehod v pametno tovarno.

In nenazadnje, organizirali smo že 18. tehnološko konferenco Smart Com Dan odprtih vrat, ki združuje naše najboljše strokovnjake. V tehnično dovršenih predstavitvah smo ponudili vpogled v naprede tehnološke trende, ki bodo v ospredju v prihajajočem letu ter podali primere dobrih praks ter skupaj z vami iskali rešitve, ki vam pomagajo narediti vaš oddelek še boljši, učinkovitejši.

Izzivov je bilo veliko. Vsakega, pred katerega smo bili postavljeni, smo vzeli kot priložnost; priložnost, da se naučimo veliko novega, da še izboljšamo svoj način delovanja in razmišljanja ter na koncu poiščemo najboljše možne rešitve.

Hvala, ker ste z nami, nam zaupate in nas podpirate! Za vas se bomo še naprej trudili biti boljši, biti najboljši.

Anamarija Ličen Novice
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]