Trije strokovni članki naših avtorjev potrjeni v program 13. konference slovenskih elektroenergetikov

Od 22.-24. maja 2017 Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE in CIRED organizira 13. bienalno konferenco za slovensko elektrogospodarstvo, ki se bo letos odvijala v Mariboru (Hotel Habakuk) in predstavlja osrednji strokovni dogodek na področju elektroenergetike.

 

Tudi v Smart Comu smo v okviru strokovnega združenja CIGRE CIRED zelo aktivni in nadaljujemo s pripravami na konferenco. Poleg dolgoletnega vodenja študijskega komiteja D2, ki obravnava Telekomunikacije in IT v elektroenergetiki (predsednik študijskega komiteja je Peter Ceferin, tajnik pa Roman Pirnat), bomo letos na konferenci prisotni tudi s tremi aktualnimi članki (strokovnimi referati).

Dva referata sta uvrščen v študijski komite ŠK D2 – IT in TK v elektroenergetiki, in sicer:

  • Telekomunikacijska omrežja v elektroenergetskih podjetjih z vidika kibernetske varnosti, avtorja Petra Ceferina ter
  • Nadzor kakovosti storitev v IP infrastrukturi pametnih omrežij, avtorjev Rasto Đukič, Brane Zupan, Igor Štih, Peter Ceferin.

V sklopu študijskega komiteja ŠK D3 – Pametna omrežja pa bo predstavljen referat z naslovom Evropski raziskovalni projekt Flex4Grid, avtorjev Anton Kos, Damjan Bobek, Kristijan Koželj (vsi Elektro Celje), Dušan Gabrijelčič (IJS) ter Arso Savanović, Uroš Hrovat, Andrej Krpič (vsi Smart Com).

Celoten program konference je objavljen tule

http://www.cigre-cired.si/staticAdminMgr.php?action=read&menu=program_konference_2017

Pridružite se nam v Mariboru in prisluhnite najnovejšim IKT trendom v elektroenergetiki.

Prav tako vabljeni na CIRED konferneco, junija v Glasgow, kjer imamo prav tako predstavitev referata.


Več strokovnih publikacij naših avtorjev najtede tudi v naši Elektro IKT e-knjižnici

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]