Naš članek sprejet v program mednarodne konference CIRED 2017

Naš strokovni članek z naslovom ”Service quality assurance in the IP networks for Smart Grids” avtorjev Petra Ceferina, Rasta Đukića, Braneta Zupana, Igorja Štiha (vsi Smart Com) ter dr. Zvonka Toroša (iz Elektro Primorska)  je bil ob močni mednarodni konkurenci in selekciji sprejet v tehnični program konference CIRED 2017, ki bo od 12.-15. junija v Glasgowu.

Peter Ceferin, eden izmed avtorjev, je na kratko pojasnil bistvo strokovnega prispevka: »V članku predstavimo uporabo inovativne rešitve SmartNIM, ki je plod lastnega razvoja v Smart Comu, namenjena implementaciji meritev in spremljanju delovanja ter parametrov storitev, na osnovi protokola IP v pametnih omrežjih elektrodistribucijskih podjetij.
Rešitev temelji na uporabi industrijskih standardov in različnih mehanizmov, ki so udejanjeni v sondah SmartNIM platforme in jih je možno prilagajati različnim omrežnim arhitekturam in topologijam, s ciljem konstantnega spremljanja ključnih parametrov, od katerih je odvisna kakovost IKT storitev. V elektrodistribucijskih podjetjih se uporabljajo različne komunikacijske tehnologije in omrežja, od zasebnih, do javnih, aplikacije v pametnih omrežjih pa terjajo različne pogoje delovanja, za katere običajno administratorji IKT omrežij nimajo na voljo ustreznih orodij. SmartNIM rešuje te izzive in omogoča prilagoditve konkretnim zahtevam in spremljanje parametrov v realnem času preko poljubnega časovnega obdobja.«

Predstavitev referata na zadnji konferenci v Lyon-u.

Že četrtič zapored bomo na najpomembnejši konferenci za elektrodistribucijska podjetja v globalnem pomenu, krovne organizacije tega področja CIRED, sodelovali v obliki interaktivne poster predstavitve, ki je vključena v sekcijo Telekomunikacije, sestavnega dela področja Obratovanje, vodenje in zaščita.

Izbor prijavljenega članka dokazuje, da je področje IKT sistemov in rešitev v elektrogospodarstvu predstavlja eno od področij, kjer Smart Com sodi med vodilne tehnološke inovatorje na trgu.

Čestitamo za ta velik uspeh!

Več o konferenci si lahko preberete na http://www.cired-2017.org/

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]