[Projekt CAB] Testno okolje za prenos tehnologij

S čezmejnim slovensko-italijanskim projektom CAB (Crossborder Accelaration Bridge), ki ga delno financira Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020, bomo ustvarili mrežo slovenskih in italijanskih organizacij, ki bodo oblikovale, testirale in dolgoročno uporabljale novo čezmejno storitev za pospeševanje in spodbujanje investicij v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in za prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja.

Projekt CAB traja dve leti, v nem sodelujejo štiri slovenske in štiri italijanske organizacije, ki naslavljajo potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav iz akademske sfere v podjetja. Tako bomo izboljšali inovacijske zmogljivosti, povečali konkurenčnost in krepili sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema.

Projektni partnerji s projektom želimo doseči spremembo v vedenja malih in srednje velikih podjetij (MSP). In sicer bomo vplivali na to, da mala in srednje velika podjetja izkoristijo priložnosti sodelovanja s centri za raziskave in razvoj ter z novo storitvijo povečajo obseg poslovanja na mednarodnem trgu. V projekt CAB smo partnerji dodali še čezmejni pristop, ki se kaže pri načrtovanju orodij za podporo podjetjem, saj izkorišča posebnosti obeh trgov: slovenski trg ponuja idealno testno okolje za zgodnjo fazo razvoja podjetij, veliki italijanski trg pa omogoča potencial za njihovo rast.

Smart Com z dvojno vlogo v projektu CAB

Po eni strani bo kot visokotehnološko podjetje sodeloval pri pripravi in uvedbi novega programa/storitve za čezmejno pospeševanje tehnoloških podjetij. Po drugi strani bo kot MSP testiral uporabno vrednost storitve z vidika povečanja inovativnosti, mednarodne prisotnosti in dviga konkurenčnosti.

Smart Com je k projektu pristopil, ker uspeh gradi na zavedanju, da se področje informacijsko komunikacijskih tehnologij nenehno spreminja in razvija ter da je treba za ohranjanje konkurenčnosti v tej panogi vlagati v stalno izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov ter v lastno razvojno in inovacijsko dejavnost. Zaradi tega so za Smart Com pomembni praktični vidiki projekta CAB, ki se odražajo v priložnostih za sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami ter testni uvedbi modela za pospeševanje inovativnosti in konkurenčnosti.

 

Več informacij o projektu CAB: dr. Arso Savanović, vodja raziskav (arso.savanovic@smart-com.si).
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]