Odjemalec bo aktivni igralec na trgu električne energije

Sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije se pospešeno vgrajujejo v elektroenergetski sistem, kar končnemu odjemalcu omogoča, da se iz pasivnega uporabnika energije prelevi v aktivnega igralca na trgu električne energije in si s tem zagotovi pozitivne finančne učinke.

Za delovanje večine naprav oziroma procesov je potrebna električna energija. Obstoječi elektroenergetski sistemi se danes soočajo z različnimi izzivi, ki jih prinaša povečanje porabe, obnovljivi viri, zastarela infrastruktura itd. Odgovor na te izzive so pametna omrežja (ang. Smart Grids), ki predstavljajo nadgradnjo klasičnega koncepta obratovanja in združujejo tako klasične elemente kot nove elemente (razpršeni proizvodni viri, napredni sistemi merjenja, virtualne elektrarne, električna vozila…). S pametnimi omrežji lahko v prihodnosti dosežemo različne pozitivne učinke npr. večja stabilnost in zanesljivost omrežja, nižji stroški obratovanja ter nižje stroški investicij v nadgradnjo in širitve omrežja. Pametna omrežja samodejno nadzirajo pretok energije, se samodejno prilagajajo spremembam proizvodnje in odjema, v realnem času spremljajo porabo pri odjemalcih ter, kar je za odjemalce najpomembnejše, omogočajo odjemalcem aktivno sodelovanje na trgu električne energije – s prilagajanjem porabe in lokalne proizvodnje lahko odjemalci računajo na pozitivne finančne učinke. Poteka torej aktivna transformacija sistema in trgu električne energije, ki jo omogočajo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) in pametne naprave, izvaja pa se skozi postopne pilotne in implementacijske projekte.
V preteklosti je bila vloga odjemalca zgolj pasivna in na koncu vrednostne verige. V pametnih omrežjih odjemalec postane aktivni udeleženec energije in aktivno prispeva k upravljanju s samo energijo v dvosmernem sistemu, tako s stališča porabe kot tudi (razpršene) proizvodnje energije.

Vzpostavljamo aktivno vlogo odjemalca na trgu električne energije

Pri izvedbi te transformacije sodeluje tudi Smart Com v okviru mednarodnega razvojno-inovacijskega in pilotnega projekta Flex4Grid, ki ga sofinancira Evropska komisija v sklopu programa H2020 in vključuje štiri sodelujoče države (Finska, Nemčija, Slovenija in Slovaška). V projektu razvijamo tehnološki sistem in storitev za upravljanje oziroma trgovanje s fleksibilnostjo t. i. ‘prosumerjev’ (prorabnikov). ‘Prosumer’ je hkrati rezidenčni odjemalec in proizvajalec električne energije (npr. sončna elektrarna). Fleksibilnost je zmožnost, da se odjemalec prilagaja razmeram v omrežju, ki je seveda pogojeno s tehničnimi ekosistemi. Ključno je, da se fleksibilnost podpre z motivacijskimi elementi (finančnimi inštrumenti), da tisti uporabniki, ki so se pripravljeni prilagajati drugim deležnikom v omrežju, v zameno dobijo nekaj nazaj v finančnem smislu.
Sistem Flex4Grid, ki ga razvijamo, sestavljajo oblačna platforma za storitev upravljanja energije pri prosumerju, mobilna aplikacija ter uporabniška naprava, ki omogoča samodejno krmiljenje energije/porabnikov pod kontrolo končnega uporabnika oziroma odjemalca, ki lahko nastavi svoje preference. V pilotnem projektu za krmiljenje porabnikov uporabljamo t. i. pametne vtičnice za grobo krmiljenje, v prihodnosti pa bodo imeli porabniki (gospodinjske naprave) vgrajeno inteligenco in se jih bo dalo natančno krmiliti na daljavo. Naš cilj je, da prilagodimo porabo ‘prosumerja’ skladno s signalizacijo o trenutnem stanju v omrežju.
Projekt bomo zaključili prihodnje leto, saj smo pri koncu izdelave drugega prototipa celotnega sistema, pilotno testiranje pa se je prevesilo v drugo, zaključno fazo. Pilot izvajamo v realnem okolju treh partnerskih elektrodistribucijskih podjetij: Elektro Celje d.d. (SI), Stadwerke Bonn Energie und Wasser GmbH (D) ter Bocholter Energie und Wasserversorgung GmBH (D).

Konične obremenitve

Eno ključnih področij za pametna omrežja je obvladovanje konic v omrežjih, tako konic odjema kot tudi konic razpršene proizvodnje, pri čemer se zaradi regulatornih omejitev v slovenskem pilotu projekta Flex4Grid osredotočamo na konice odjema. Izziv katerega naslavljamo je graditev omrežja za maksimalno porabo – večja kot je maksimalna konica glede na povprečno porabo, bolj moramo predimenzionirati omrežje, kar pomeni, da v nadgradnjo omrežja vlagamo bistveno več finančnih sredstev, kot bi bilo treba ob manjših konicah. Pri obvladovanju konic odjema imamo lahko različne cilje, npr. znižamo le konico, tako da odjem razpršimo pred in po konici, ali pa na splošno zmanjšamo porabo.

Kakšne so možne spodbude za odjemalce in kakšne so transformacije sistema in trga v energetiki

Osnova za spremembe sistema in trga v energetiki so informacijske komunikacijske tehnologije, ki na eni strani omogočajo stalen daljinski nadzor in vodenja omrežja, na drugi strani pa vzpostavitev dinamičnega trga energije. Odjemalci lahko postanemo aktivni udeleženci na trgu tako, da tržimo višek energije iz male elektrarne, tržimo fleksibilnost pri odjemu t. j. prilagajanje porabe potrebam drugim deležnikom.
Pomembna predpogoja pa sta, da sistem uvede finančne spodbude za aktivne odjemalce, na nas odjemalce pa je, da spremljamo razvoj, uporabljamo nove tehnologije in predvsem, da aktivno sodelujemo na trgu.

Dr. Arso Savanović

Vodja raziskav
E: arso.savanovic@smart-com.si


⇒ Podrobnejšo predstavitev o storitvah prihodnosti najdete v naši IKT knjižnici ⇐

ggg

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]