CAB

[CAB projekt] Novice junij 2018

V sklopu čezmejnega slovensko-italijanskega projekt CAB (Crossborder Accelaration Bridge), ustvarjamo mrežo slovenskih in italijanskih organizacij, ki bodo oblikovale, testirale in dolgoročno uporabljale novo čezmejno storitev za pospeševanje in spodbujanje investicij v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in za prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja.

Projekt CAB naslavlja potrebo po učinkovitejšem prenosu tehnologij in rezultatov raziskav iz akademske sfere v podjetja. Izboljšali bomo inovacijske zmogljivosti, povečali konkurenčnost in krepili sodelovanje med ključnimi subjekti inovativnega čezmejnega ekosistema. V izboru junijskih novic si preberite več o dosedanjih projektnih aktivnostih.

 

Pospeševanje poslovanja: teorija, najboljše prakse in povezovanje z okoljem

V času dolgotrajne nizke gospodarske rasti, ki je značilna za evropsko gospodarstvo, postajajo vse pomembnejša inovativna zagonska podjetja, inovativnost zrelih podjetij (t. i. re-startup) in orodja, ki omogočajo njihov nastanek ter razvoj. V tem pogledu literatura kot eno od rešitev navaja podjetniške pospeševalnike, ki delujejo v mnogih državah in spodbujajo hitro rast izrazito inovativnih podjetij.

Več informacij>>

 

Iskanje sinergij

Friuli Innovazione in Gospodarska zbornica Slovenije sta 30. maja predstavnikom drugih transnacionalnih projektov prednostne osi 1 – Inovacije v Štanjelu predstavili projekt CAB kot del programa Interreg Italija-Slovenija. Namen je bil ugotoviti možne sinergije na področju razširjanja rezultatov. Tesno sodelovanje, ki je že v teku, se predvideva s projektom Nuvolak.

Več informacij>>

 

Multidisciplinarna delavnica projekta CAB

Projekt CAB - novice
Projekt CAB

30. maja se je na Univerzi na Primorskem Fakulteti za management odvila multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge). Namen je bila izmenjava izkušenj med partnerji projekta ter predstavitev rezultatov dosedanjih projektnih aktivnostih vezanih na pregled aktualne literature o startup podjetjih in programih za pospeševanje podjetij, primerjalno analizo strategij pametne specializacije v FJK, Venetu in Sloveniji ter kartiranje pomembnih področij za možnosti čezmejnega sodelovanja.

Več informacij>>


Če želite o omenjenem projektu izvedeti več, prosimo pišite dr. Arsu Savanoviću, vodja raziskav (arso.savanovic@smart-com.si).

 

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]