Zloraba_ukradenih_podatkov

Kršitev varnosti (osebnih) podatkov

Zloraba ukradenih podatkov – incident, pri katerem so bili nepooblaščeno dostopni in/ali razkriti občutljivi, zaupni ali kako drugače zaščiteni podatki. Kršitve lahko vključujejo osebne zdravstvene informacije, osebne podatke, poslovne skrivnosti ali intelektualno lastnino. Dandanes se veliko govori o zlorabi ukradenih podatkov, ki se večinoma nanašajo na osebne podatke, kot so številke kreditnih kartic, številke socialnega zavarovanja.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]