Finančni sektor

 

Varno in visoko razpoložljivo omrežje ter varna mobilnost uporabnikov

Pri izgradnji komunikacijske infrastrukture za poslovne uporabnike je potrebno nujno upoštevati potrebe po kakovostni infrastrukturi za govor, video, varni in enostavni mobilnosti zaposlenih znotraj podjetja ter občutljive procese avtomatizacije v proizvodnih podjetjih. Posledično se povečajo zahteve po razpoložljivosti sistemov in s tem po učinkoviti varnosti v omrežju. Vse več podjetij se odloča za mobilnost uporabnikov znotraj podjetja ter za vpeljavo brezžičnih tehnologij v proizvodne procese.

Varno in visoko zanesljivo omrežje

Robustno/stabilno omrežje zagotovimo z vpeljavo in uporabo različnih varnostnih mehanizmov na nivoju mrežne opreme. Ti varnostni mehanizmi so:

  • podpora odmetavanja prometa DHCP iz neznanih virov,
  • zaščita pred povzročitvijo zank v omrežju,
  • zaščita mrežne opreme pred raznimi napadi (DoS),
  • zaščita omrežja pred preobremenitvijo "broadcast", "multicast" in "unicast",
  • podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo mrežne opreme in
  • filtriranje oz. omejevanje prometa na L2/L3/L4 mrežnem nivoju.

Visoka razpoložljivost omrežja

Na nivoju mrežne opreme visoko razpoložljivost omrežja in storitev dosežemo s podvojitvijo mrežne opreme ter napajanja. Na nivoju načrtovanja omrežja z vpeljavo različnih fizičnih poti na 1. nivoju, redundance na 2. in 3. nivoju po referenčnem modelu OSI, ob istočasni zahtevi po zagotavljanju čim manjšega števila človeških napak. Na nivoju strežnikov pa visoko razpoložljivost dosežemo z dvodomnim priklopom strežnikov na različna stikala.

Zagotavljanje varne mobilnosti uporabnikov

Večja mobilnost uporabnikov pride do izraza v poslovnih procesih pri avtomatiziranih proizvodnih linijah. Sodobna brezžična infrastruktura mora poleg zagotavljanja povezljivosti za uporabnike zadostiti tudi različnim ostalim zahtevam, v prvi vrsti varnosti, razpoložljivosti ter možnosti prenosa različnih storitev.


 

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]