Ponudniki telekomunikacijskih storitev

Sistemi IKT so prisotni v vseh segmentih poslovanja sodobnega ponudnika telekomunikacijskih storitev. Začenši pri samem omrežju, ki mora biti načrtovano, grajeno in vzdrževano skladno s telekomunikacijskimi priporočili IT in standardi. Le na ta način se namreč zagotavljajo zahtevana zanesljivost delovanja omrežja, njegova visoka razpoložljivost in optimalna izraba kapacitet.

Pomembnost vseh naštetih zahtev narašča sorazmerno z naraščajočo kompleksnostjo ponujenih storitev končnemu uporabniku. Tu odigrajo ključno vlogo sistemi za podporo delovanju in poslovanju t.i. OSS/BSS(Operation Support in Business Support Systems). Zahtevnejše storitve prinašajo tudi večjo količino raznovrstnih podatkov, ki se pretaka v omrežju ponudnika storitev. Za njihovo hrambo poskrbijo primerno organizirani podatkovni centri. Ti podatki na eni, in vsa uporabljena intelektualna lastnina na drugi strani, pa morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in tudi ustrezno zaščiteni. Temu so namenjeni sistemi omrežne varnosti.

Rešitve za ponudnike telekomunikacijskih storitev:

V Smart Comu smo v dolgoletnem sodelovanju z različnimi ponudniki telekomunikacijskih storitev pridobili vrsto izkušenj, ki so jamstvo za uspešno implementacijo naslednjih skupin rešitev:

  • jedrni IP/MPLS sistemi,
  • optični transportni sistemi,
  • dostopovni sistemi,
  • sistemi za podporo delovanju in poslovanju (sistemi OSS/BSS),
  • sistemi omrežne varnosti,
  • podatkovni centri,
  • sistemi IPTV.

Visok kompetenčni nivo, zmožnost priprave prilagojenih celovitih rešitev ter učinkovita lokalna podpora, ki zagotavlja visok nivo storitev, je naš prispevek k vaši konkurenčnosti.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]