Zdravstvo

Zdravstvene in socialno-varstvene ustanove (bolnišnice, domovi za starejše…) stremijo k dvigovanju kakovosti svojih storitev, vendar jih pri tem nemalokrat ustavi problem kadrovske podhranjenosti. V takih primerih je možno z ustreznimi tehničnimi rešitvami povečati učinkovitost osebja in s tem neposredno tudi kakovost opravljenih storitev, predvsem v primerih, ko pride do nepredvidenih, nezaželenih dogodkov, ki lahko ogrozijo življenje pacienta/oskrbovanca.

Naše rešitve slonijo na integraciji alarmno-sporočilnega sistema, ki omogoča zanesljivo obveščanje zdravstvenega osebja v vseh prostorih zdravstvene ustanove, s senzorsko tehnologijo, prilagojeno procesom dela in specifiki pacienta/oskrbovanca. Izbira posameznih senzorskih sistemov ali njihove poljubne kombinacije omogoča spremljanje aktivnosti pacienta/oskrbovanca, kot so nemirnost, padec iz postelje, vitalni znaki ter nepredvideno zapuščanje postelje (dlje od predvidenega časa) ali varnega okolja ustanove (zaradi begavosti). S tem je zagotovljeno preventivno varstvo, saj osebje s pravočasnim in učinkovitim obveščanjem lahko ukrepa hitreje, s čimer v celoti prepreči ali vsaj omili posledice neželenih dogodkov.
Omogočeno je tudi alarmiranja iz medicinskih instrumentov.

Menimo, da lahko sinergija našega znanja in sodobnih tehnologij prinese veliko uporabno vrednost pri zagotavljanju zdravstvenih in socialnovarstvenih storitev.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]