Projekt ReAAL iz EU okvirnega programa CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme) temelji in nadaljuje delo predhodnega projekta UniversAAL z začetkom v letu 2010. Namen projekta ReAAL je demonstrirati prednosti uporabe odprtih in prožnih IKT rešitev za prilagojeno oz. personalizirano zagotavljanje palete storitev, ki starostnikom omogočajo neodvisno in aktivno bivanje.

Cilj projekta ReAAL (2013-2016) je izvedba velikega evropskega pilota za uporabnike pilotnih storitev v sedmih evropskih državah. Projekt bo tudi aktivno prispeval k aktivnostim delovne skupine C2 (neodvisno bivanje) evropskega inovacijskega partnerstva za aktivno in zdravo staranje (EIP AHA). V letu 2015 je ReAAL sklenil sporazum s pridruženimi piloti v štirih dodatnih državah, med katerimi je tudi pilot SCUPS v Sloveniji.

Pridruženi pilot ReAAL SCUPS vključuje pet slovenskih partnerjev, njegov namen pa je prilagoditi in integrirati s platformo UniversAAL dve različni storitvi AAL, nato pa evalvirati integrirani storitvi v pilotu s končnimi in profesionalnimi uporabniki. Ti dve storitvi sta:
•oskrba na domu s pomočjo partnerjev s področja socialne oskrbe (Zavod Pristan, CareDesign), medtem ko aplikacijo razvija Smart Com ter
•rehabilitacija na daljavo in diagnostika na zahtevo, ki jo zagotavlja Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije – Soča (URI), medtem ko aplikacijo razvijata URI in SETCCE.

Več o tem >

Partnerji:

realpartnerji

Raziskovalni program:

         

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]