Smart Comove R&R usmeritve

V panogi, ki se razvija izredno hitro, je za dolgoročen razvoj in konkurenčnost podjetja ključnega pomena usmeritev v raziskave in razvoj. Smart Com na področju raziskav in razvoja že vrsto let deluje sistematično, med drugim ima pri Agenciji RS za raziskave (ARRS) od leta 2006 registrirano raziskovalno skupino. Člani raziskovalne skupine imajo dolgoletne izkušnje pri pridobivanju in izvedbi domačih in velikih evropskih raziskovalno razvojnih projektov.

Kot srednje veliko tehnološko podjetje se ukvarjamo predvsem z aplikativnimi raziskavami in razvojem na prednostnih področjih, ki so v skladu s strategijo podjetja. Razvoj sistemskih rešitev predstavlja pomembno dejavnost, ki nam daje konkurenčno prednost na trgu z novimi tehnološkimi rešitvami, s katerimi izpolnjujemo zahteve in potrebe posameznih tržnih segmentov, v katere je podjetje usmerjeno. Pri tem je osrednje vodilo, da se rezultati raziskav in razvoja v končni fazi v čim večji meri prenesejo v prakso. Odprti smo za različne oblike sodelovanja na raziskovalno razvojnih projektih in razpisih. Veseli bomo vašega predloga ali pobude za sodelovanje.

Vsebinska področja

Aktivnosti se v grobem delijo na interni razvoj ter zunanje raziskovalno razvojne projekte. Interni razvoj je usmerjen predvsem v aplikativne rešitve in storitve za trg ter za lastne potrebe in v razvoj za potrebe sistemske integracije, ki obsega razvoj znanj, kompetenc in novih konceptov sistemskih rešitev.  Pri zunanjih raziskovalno razvojnih projektih intenzivno sodelujemo z domačimi in tujimi partnerji, med drugim aktivno sodelujemo v različnih konzorcijih pri pripravi projektov in pridobivanju raziskovalno razvojnih subvencij na domačih in mednarodnih razpisih.

Napredne komunikacijske tehnologije in sistemi
Pametna elektroenergetska omrežja (»Smart Grids«)
Tehnologije, sistemi in storitve na področju eOskrbe in eZdravja
Nove storitve in infrastruktura
Obvladovanje podatkov
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]