Alarmni sistemi

Upravljanje z alarmi

Centralno upravljanje z alarmi v organizaciji lahko poveča učinkovitost in zanesljivost dostave alarmnih sporočil in znižuje stroške povezane z razdrobljenostjo alarmnih sistemov. Centralni alarmni sistem nudi storitev zanesljivega posredovanja alarmnih ali urgentnih sporočil in s tem omogoča čim bolj tekoče izvajanje procesov organizacije. V kritičnih trenutkih, ko so ogrožena življenja in materialna sredstva, je učinkovit sistem alarmiranja neprecenljive vrednosti.

Smart Com na podlagi naročnikovih procesov in zahtev opravi vse potrebno za integracijo obstoječih sistemov pod okrilje enotnega upravljanja z alarmi. Rešitve so uporabne na vseh področjih od industrije, finančnih institucij do zdravstvenih ustanov.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]