Dostopovni sistemi

Dostopovni sistemi omogočajo ponujanje storitev različnim tržnim segmentom, kot so rezidenčni uporabniki, mikro, mala in srednja podjetja ter velike korporacije.

V Smart Com-u načrtujemo rešitve dostopovnih sistemov na osnovi lastnih produktov oz. produktov naših partnerjev.

Lastna blagovna znamka VDSL – VDSL2 – SVD

VDSL2 DSLAM predstavlja idealno rešitev tako za uporabnike v poslovnih okoljih, kakor tudi za rezidenčne uporabnike, predvsem kadar so zahtevane visoke pasovne širine na obstoječi bakreni žični infrastrukturi. Napredna podpora funkcionalnostim QoS omogoča podporo po meri naročnika za zagotavljanje storitev trojčka, ki v omrežju IP združuje govor, podatke in video.

Integrirani DSL in GPON sistemi

V Smart Com-u načrtujemo rešitve dostopovnih omrežij z opremo enotne platforme, ki lahko v enem omrežnem elementu združuje vse spodaj omenjene tehnologije.

V grobem delimo dostopovna omrežja na sisteme, ki za dostop uporabljajo:

 • Optično vlakno (GPON in točka – točka),
 • Bakreno parico (xDSL – ADSL1, ADSL2, ADSL2+, READSL2, VDSL1, VDSL2, SHDSL).

Optični dostopovni sistemi

GPON

Omogoča hkratni prenos Ethernet in RF TV signala preko enega optičnega vlakna. Ta lastnost omogoča ponudnikom omrežnih storitev (Network Service Providers) manjše stroške investicije ter upravljanja omrežja, saj z investicijskim vložkom v GPON pasivno optično omrežje zmanjšajo število zahtevanih vlaken do uporabnika, hkrati pa lahko v primeru zahtev nemoteno preidejo na dvovlakenski način dostopa do uporabnika.

GPON omrežje je optično distribucijsko omrežje (Optical Distribution Network – ODN), ki temelji na gigabitni pasovni optični omrežni tehnologiji in je sestavljeno iz dveh osnovnih delov:

 • Optična linijska terminalna oprema (Optical Line Termination – OLT)
 • Optična omrežna oprema (Optical Network Unit – ONU)

Točka – točka

Optična dostopovna omrežja točka – točka so načrtovana tako, da se vsakemu uporabniku zagotovi par vlaken (v primeru zahteve samo eno vlakno). Prednost takega omrežja je nedeljen optični medij, kar omogoča:

 • visoko zanesljivost omrežja,
 • omrežje je zelo skalabilno za bodoče potrebe,
 • nemoteno prehajanje od manjših (10Mb/s) na večje (do 10Gb/s) hitrosti dostopa do omrežja (10/100/1000/10G),
 • zelo fleksibilno načrtovanje in spreminjanje topologije omrežja ter
 • orodja za nadzorovanje in odpravljanje napak v omrežju.

Dostopovni sistemi na bakreni parici

xDSL (ADSL1, ADSL2, ADSL2+, READSL2, VDSL1, VDSL2, SHDSL)

Rešitve na osnovi tehnologij xDSL se uporablja na obstoječih bakrenih paricah in je ravno tako kot GPON in točka – točka na voljo v enem omrežnem elementu, ki združuje vse zgoraj omenjene tehnologije.

Multi ADSL (ADSL1, ADSL2, ADSL2+, READSL2)

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) se uporablja na obstoječih bakrenih paricah med uporabnikom (Customer Premises Equipment – CPE) in centralo (Central Office – CO).
Tehnologija frekvenčnega multipleksiranja (Frequency Division Multiplexing – FDM) nam omogoča hkratno uporabo podatkovnih storitev in analogne oz. telefonije ISDN.

Prednosti tehnologije ADSL:

 • uporaba obstoječe bakrene infrastrukture,
 • uporabnik ohrani obstoječo opremo za telefonske storitve.

VDSL

Very high bit rate Digital Subscriber Line (VDSL) se uporablja na obstoječih bakrenih paricah med uporabnikom (Customer Premises Equipment – CPE) in centralo (Central Office – CO).

Prednosti tehnologije VDSL:

 • uporaba obstoječe bakrene infrastrukture,
 • uporabnik ohrani obstoječo oprema za telefonske storitve,
 • višja hitrost prenosa kot multi-ADSL (57Mbit/s proti uporabniku in 25Mbit/s porti omrežju v primerjavi z 24Mbit/s proti uporabniku in 3Mbit/s porti omrežju za multi-ADSL (Annex M).

VDSL2

Standard VDSL2 je nadgradnja standarda VDSL1, ki določa Discrete Multi-Tone (DMT) modulacijo.

Ključne lastnosti:

 • višje hitrosti prenosa kot VDSL1 (do 100Mbit/s simetrično),
 • dodatek k Trellis kodiranju,
 • dodane nekatere podobne lastnosti kot jih ima ADSL2+ (diagnostika zanke).

SHSDL

Tehnologija Symmetric High-speed Digital Subscriber Line (SHDSL) temelji na priporočilih ITU-T (G.991.2 – G.shdsl), ki opisujejo različne metode transporta v dostopovnih omrežjih.

Tehnologija je namenjena simetričnemu prenosu podatkov po bakreni parici od/proti uporabniku. Zaradi doseganja visokih prenosnih hitrosti in simetričnemu prenosu v dostopovnem bakrenem omrežju je posebno primerna za poslovne uporabnike, ki preko tovrstnega dostopa prenašajoaplikacije, ki zahtevajo visoke prenosne hitrosti tudi v smeri proti omrežju, česar asimetrične tehnologije prenosa ne zagotavljajo.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]