Komunikacijski sistemi v poslovnih omrežjih

Komunikacijska infrastruktura poslovnih uporabnikov že dolgo pomeni temelj poslovanja. Zaradi optimalne izrabe čedalje učinkovitejših tehnoloških rešitev, uvajanja novih aplikacij ob nadaljnji uporabi obstoječih ter vse intenzivnejšega medsebojnega prepletanja, postaja bistven proces zlivanja oz. konvergence storitev na osnovi protokola IP, ki združuje prenos podatkov, govora, slike, itd. Telefonija IP s pripadajočimi aplikacijami predstavlja prvi korak tovrstnega zlitja.

Zaradi vse večjih zahtev govornih in drugih komunikacij v realnem času mora vaše omrežje nuditi kakovostno podporo tovrstnim storitvam. Vse večja mobilnost uporabnikov v podjetju in izven zahteva uvajanje nove funkcionalnosti v komunikacijsko infrastrukturo, ki omogočajo žično in/ali brezžično povezovanje uporabnikov z njegovo varnostno identifikacijo.

Lokalna omrežja

Napredna lokalna omrežja (ang. Local Area Network, LAN) zajemajo storitve in opremo, ki poslovnim sistemom omogočajo načrtovanje in izgradnjo komunikacijske infrastrukture. V ta namen imamo v Smart Comu izdelane rešitve za tipične tržne segmente, od katerih ima vsak posebne tehnične zahteve, rešitve pa se prilagajajo zahtevam in potrebam investitorjev.

Pri zasnovi rešitev je posebna pozornost namenjena visokim zahtevam po razpoložljivosti in visoki zanesljivosti omrežja. Sodobna omrežja LAN so namenjena tako prenosu podatkov kot tudi prenosu govora, slik in videa. Z namenom zagotavljanja pravilnega delovanja aplikacij in storitev, ki tečejo v realnem času ali pa so občutljive z vidika zahtev po pasovni širini, je pri vseh rešitvah mogoča podpora funkcionalnosti zagotavljanja kakovosti storitev.

Osnovni gradniki LAN omrežij so večslojna ethernet stikala, ki omogočajo hitro posredovanje paketne komunikacije. Obstoječa stikala z 10 ali 10/100 megabitnimi vmesniki sedaj zamenjujejo stikala z 10/100/1000 Mbit in 10 Gbitnimi vmesniki, ki omogočajo priključevanje strežnikov in delovnih postaj. Pri tem nova stikala omogočajo najenostavnejši prehod na zmogljivejše strežniške sisteme in priključevanje zahtevnih uporabnikov. Za vsa novejša stikala je skupna lastnost prilagodljivost na prenosni medij, kot so enorodovna in večrodovna optična vlakna, kakor tudi bakreni medij, različnih prenosnih kapacitet.

Pri izbiri ethernet stikal posebno pozornost namenjamo:

  • visoki prepustnosti omrežja,
  • redundanci tako na nivoju strojne opreme, kot uporabi hitrih redundančnih protokolov,
  • razširljivosti in nadgradljivosti opreme,
  • implementaciji protokolov, ki skrbijo za omejevanje in preprečevanje neželenega prometa,
  • kontroli dostopa uporabnikov v lokalno omrežje,
  • implementaciji naprednih funkcionalnosti (avtomatiziranost omrežij, podpora virtualnim strežniškim sistemom, hitri konvergenčni protokoli) ter
  • upravljanju in konfiguriranju.

Brezžična Wi-Fi omrežja v poslovnih sistemih

Mobilnost uporabnikov v podjetjih je postala običajna zahteva pri snovanju komunikacijske infrastrukture. Sodobna brezžična infrastruktura mora poleg zagotavljanja povezljivosti za uporabnike zadostiti tudi različnim ostalim zahtevam, v prvi vrsti varnosti, razpoložljivosti ter možnosti prenosa različnih storitev.

Poleg vse večjega števila naprav, ki so opremljene s tehnologijo Wi-Fi, se pojavlja vse več poslovnih procesov, ki izkoriščajo prednosti sodobne infrastrukture WLAN. S tem se odpirajo možnosti za implementacijo novih storitev, povečuje se interaktivnost tako med zaposlenimi kot tistimi, ki se občasno vključujejo v proces.

S pojavom nabora novih, t.i. pametnih naprav iz široke potrošnje, se spreminja način komunikacije med uporabniki, tudi zaposlenimi. Nove naprave imajo tako vedno večjo vlogo na področju poslovnih sistemov, obenem pa novi izzivi odpirajo vprašanja glede varnosti, ki jo mora sodobna infrastruktura WLAN zagotavljati.

V Smart Comu se dobro zavedamo prihajajočih izzivov, ki so sestavni del poslovnih omrežij in jih upoštevamo pri načrtovanju sodobne infrastrukture WLAN.

 

Telefonija IP

Telefonija IP ne predstavlja samo prenosa govora prek protokola IP, temvečcelovito rešitev govornih komunikacij. Z uvedbo telefonije IP se izboljša mobilnost zaposlenih, saj lahko dostopajo do vseh komunikacijskih kanalov (govor, elektronska pošta, faks) ter prek različnih terminalnih naprav (računalnik, telefon, prenosni telefon, dlančnik). Uporabnikom je omogočen popoln nabor funkcionalnosti, ne glede na to kje se nahajajo (delo na poti ali delo od doma).

Pred implementacijo telefonije IP strokovnjaki Smart Coma opravijo analizo omrežja in preverijo ustreznost obstoječe infrastrukture za prenos govora, kajti le na ta način je zagotovljena kakovost komuniciranja preko omrežja IP.

Telefonska centrala IP je konvergenčni komunikacijski sistem. Za poslovne uporabnike se uporabljajo sistemi, ki omogočajo priključitev od 20 do 2000 uporabnikov.

Aplikacije kot so kontaktni center, glasovni in sporočilni sistem ter integracija računalnika in telefonije (ang. Computer Telephony Integration, CTI), uporabnikom omogočajo večjo storilnost in učinkovitost.

Na telefonsko centralo IP lahko priključimo širok nabor terminalske opreme. Terminalska oprema se razlikuje glede na vgrajene funkcionalnosti (vgrajeno Ethernet stikalo, število tipk, velikost prikazovalnika, prostoročno telefoniranje, podprti kodeki…).

 

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]