Omrežna varnost

Zagotavljanje varnega omrežnega poslovanja

Poslovni procesi v podjetjih so postali neločljivo povezani z varno in zanesljivo komunikacijsko infrastrukturo. Z uvajanjem novih rešitev se pojavljajo tudi nove ranljivosti, ki povečujejo ogroženost omrežne razpoložljivosti, zaupnosti in skladnosti podatkov.

Imamo večletne izkušnje pri zagotavljanju varnosti v omrežjih. Obvladujemo popolnoma nove postavitve, postavitve pri katerih so potrebna znanja o medsebojnem delovanju raznovrstne opreme (interoperabilnost), kot tudi izboljšanje obstoječih varnostnih sistemov.

Konkurenčna prednost naših varnostnih sistemov je:

  • v zagotavljanju plastovite varnosti,
  • v prilagodljivosti rešitev glede na zahteve uporabnikov ter
  • v zagotavljanju reaktivnega in proaktivnega varovanja poslovnega omrežja.

Sistem lokalnega intraneta

Sistem lokalnega intraneta zagotavlja zanesljivo varnost pred zunanjimi vdori ter virusi v podjetju. Omogoča odkrivanje varnostnih incidentov, ki izvirajo zunaj ali znotraj podjetja.

Posebej uspešno je varnost zagotovljena z dobro navezavo na lokalno komunikacijsko omrežje z vključitvijo opreme za preverjanje identitete v sistem. Sistem za upravljanje in nadzor nad ranljivostjo omrežjaposkrbi za proaktivno varnost, ki za 90% zmanjša izpostavljenost že znanim napadom.

Nadzor nad dostopom do omrežja, ki dejansko v praksi uveljavlja varnostno politiko zapisano na papirju, rešujemo s sistemom poenotenega nadzora dostopa. S tem se obvarujemo predvsem pred napadi, ki prihajajo iz notranjosti omrežja. Sistem za detekcijo in preprečevanje vdorov pa bdi tako nad zunanjimi, kot tudi nad notranjimi grožnjami in napadi.

Za zagotavljanje varnosti in produktivnosti uporabnikov, učinkovitega delovanja poslovno kritičnih aplikacij in omrežnih virov ter obvladovanja varnostnih groženj poskrbi sistem za preverjanje vsebine prometa.

S pojavom virtualizacije je potrebno zagotoviti tudi varnost med virtualnimi strežniki, kar zagotovimo s pomočjo požarnih pregrad za virtualna okolja. Storitev varnostnega preverjanja ranljivosti IS nam razkrije morebitne šibke točke v omrežju.

Kot nepogrešljiv sistem, ki omogoča celovit vpogled nad celotnim poslovnim omrežjem in ima sposobnost analize dogodkov ter v realnem času pomaga pri zgodnjem odkrivanju in preprečevanju groženj, pa ponujamo sistem za upravljanje informacij in dogodkov (SIEM).

Sistem razpršenega intraneta

Sistem razpršenega intraneta zagotavlja varno povezovanje več lokacij podjetja. Omogoča dostop do poslovnih aplikacij, izvedbo telefonije IP, prenosa avdia in slike za različne namene med lokacijami podjetja.

Sistem navideznega privatnega omrežja omogoča šifrirano komuniciranje med lokacijami, ki je dopolnjeno s sistemi za zagotavljanje kakovosti podatkovnih pretokov, sprotno spreminjanje šifrirnih ključev in upravljanjem šifriranega navideznega privatnega omrežja. Po potrebi se sistem dopolni s požarnimi pregradami in opremo za detekcijo vdorov.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]