Optični transportni sistemi

Ste že na glavni prometnici?

Učinkovito komunikacijsko omrežje je odraz prilagojenosti storitvam, ki se čez omrežje prenašajo. Pojav novih storitev z zahtevami po višji kakovosti in kapaciteti prenosa zahteva vedno nove pristope pri snovanju omrežja.

Z valom virtualizacije se spreminja celotna struktura strežnikov in uporabnikov v omrežju. Vodilna podjetja in novi pobudniki pospešeno delajo na novih programskih rešitvah, ki bodo omogočila virtualizacijo osebnega računalnika. Storitev »v oblaku« je nova paradigma ponujanja podatkovnih storitev.

Pri takšnem interaktivnem delu v omrežju ključni parametri omrežja postanejo zakasnitve signala v omrežju, tresenje signala (»jitter«) ter sinhronizacija prenosa med napravami v omrežju.

Pravilen pristop pri graditvi transportnih komunikacijskih omrežij, ki zagotavlja dolgoročne rešitve je še posebej pomemben v okoljih, ki zahtevajozanesljiv in hiter prenos signalov, z zagotovljeno kakovostjo prenosa:

  • povezovanje podatkovnih centrov,
  • omrežja elektrogospodarstva za podporo tehnološkim procesom,
  • mobilna omrežja nove generacije s konvergenčnimi storitvami ter
  • ponujanje kakovostnih podatkovnih povezav za poslovne sisteme s stani operaterja omrežja.

V podjetju razpolagamo z izkušnjami in znanjem, ki nam omogoča, da skupaj z vami snujemo nova transportna omrežja, ki zagotavljajo dolgoročno kakovost in kapaciteto konvergentnih komunikacijskih storitev. Pri svojih rešitvah uporabljamo sodobne tehnologije, v skladu s smernicami uveljavljenih mednarodnih organizacij (OTN-Optical Transport Network, Carrier Ethernet).

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]