Podatkovni centri in virtualizacija

Srce informacijskega sistema in nadzor nad podatki

Pri vsakodnevnih opravilih operiramo z različnimi podatki. Za dostop in upravljanje s podatki je potrebna komunikacijska oprema. Hranjenje informacij in manipulacija s podatki pa se izvaja v podatkovnih centrih, ki sosredišče vsakega informacijskega sistema.

Podatkovni center (DC) vam omogoča neprekinjeno, nadzorovano, učinkovito, lahko celo neodvisno delovanje informacijskega sistema, kar vam zagotavlja celovitost ter razpoložljivost podatkov in informacijskega sistema. Za neprekinjeno delovanje vašega DC skrbijo podvojeni zunanji viri in redundantno napajanje. Nadzor DC je pomemben pri ohranjanju celovitosti in stabilnosti. Vse te lastnosti vam prinašajo učinkovit informacijski sistem. Celovitost DC pa dosežemo z varovanjem, nadzorom in preverjanjem toka podatkov informacijskega sistema ter s konstantno razpoložljivostjo. Seveda pa lahko v vašem podatkovnem centru pripravimo tudi gostovanje drugim.

Smart Com vam lahko ponudi projektiranje, svetovanje, izgradnjo, inženiring, vzdrževanje in nadzorovanje v vseh segmentih izgradnje podatkovnega centra:

 • podatkovna skladišča,
 • strežniška infrastruktura,
 • varovanje podatkov,
 • komunikacijska oprema,
 • viri in napajanje ter
 • komunikacijsko nadzorni center.

Želite podrobne informacije ali tehnično predstavitev? Pokličite na 01 5611 606 ali izpolnite kontaktni obrazec.

Podatkovna skladišča

Podatki, ki se znotraj informacijskega sistema obdelujejo, hranijo ali prenašajo, morajo biti nekje shranjeni. V podatkovnih centrih se večina podatkov shranjuje v podatkovna skladišča, ki pa so lahko v različnih izvedbah in za različne namene. Tako vam lahko ponudimo podatkovnega skladišča za:

 • varno shranjevanje podatkov,
 • optimalnejši dostop do podatkov,
 • šifriranje podatkov,
 • stiskanje podatkov
 • deduplikacijo podatkov, itn.

Podatkovno skladišče vam lahko ponudimo z najnovejšimi tehnologijami, ki se med seboj prepletajo z vsemi segmenti.

Strežniška infrastruktura

Najštevilčnejši del podatkovnega centra so zagotovo strežniki, ki na različne načine in za različne namene procesirajo podatke. Strežniki so lahko v različnih oblikah, z raznovrstnimi vlogami, ki preko številnih komunikacijskih poti in preko komunikacijske opreme dostopajo do podatkov. Ponudimo lahko celoten nabor opreme:

 • fizični strežniki,
 • terminalski strežniki,
 • strežniki virtualizacijske platforme in
 • opremo za virtualizacijo delovnih postaj.

Varovanje podatkov

Orodje za upravljanje z varnostnimi kopijami podatkov vam omogočaintegriteto in neprekinjen dostop do kritičnih poslovnih informacij v okoljih Windows, Linux, UNIX in VMware.

Z varnostnimi mehanizmi lahko varujemo podatke v različnih okoljih kot so: DAS (Direct Attached Storage – direktno priključeni diski), NAS (Network Attached Storage – omrežno priklopljeni diski) in SAN (Storage Area Network – omrežje diskovnih naprav). S tem bistveno izboljšamo zmogljivostiupravljanja varnostnih kopij.

Z raznimi agenti se zagotovi tudi nemoteno izvajanje varovanja podatkov tako v okolju Windows, datotečnem sistemu, dokumentnem sistemu, kakor tudi na podatkovnih bazah podatkov in elektronski pošti.

Z rešitvami podpiramo različne načine in tehnologije arhiviranja podatkov, kot so: Disk 2 disk, Disk 2 tape, Snap Shot, Snap Clone, Real Time Copy, Replication, DeDuplication…

Komunikacijska oprema

Podatkovni center je povezan v različna omrežja prek različnih komunikacijskih vozlišč (v internet, v lokalno omrežje, na kolokacijo, v druge centre). Pri tem vam ponudimo najširši spekter tehnologij s pomočjo velikega števila različnih proizvajalcev:

 • mrežnih stikal,
 • optičnih stikal,
 • usmerjevalnikov,
 • prehodov in mostov ter
 • transportnih sistemov.

Viri in napajanja podatkovnega centra

Zanesljivo in stabilno napajanje podatkovnega centra je bistvenega pomena. Pri načrtovanju in izgradnji centra vam lahko pomagamo pri:

 • napajanju prostora z električno energijo,
 • brezprekinitvenih napajalnikih za premostitve kratkotrajnih izpadov in stabilizacijo napetosti,
 • možnostih dodatnega napajanja z dieselskim generatorjem ali drugačnim alternativnim virom za primer dolgotrajnega izpada elektrike in
 • povezovanju centra v omrežja in internet z najrazličnejšimi tehnologijami.

Komunikacijsko nadzorni center

Pri spremljanju in obveščanju o dogodkih v podatkovnem centru je potrebno sodelovanje vse opreme in ljudi. Pri tem vam pomagamo s svetovanjem in implementacijo nadzornih sistemov ter komunikacijskega centra.

Nadzorni center sestavlja upravno in varnostno območje, območja za opravljanje določenih nalog, fizično varovanje in omejitev gibanja. Prvenstveno mora omogočati spremljanje in obveščanje o delovanju centra, zato vam lahko ponudimo tudi spremljanje samega nadzornega sistema.

 

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]