Storitev Napredna oskrba

Za bolnišnice in izvajalce institucionalnega varstva starejših

Storitve Napredne oskrbe omogočajo zaznavanje in obveščanje o:

  • izhodu iz varnega bolnišničnega/domskega okolja (brez vednosti zdravstveno negovalnega osebja) in
  • prekomerni odsotnosti (npr. za daljši čas, kot pa je za posameznega pacienta/stanovalca predvideno) iz postelje.

Zdravstveno negovalno osebje se s pravočasnim in učinkovitim obveščanjem lahko odzove in ukrepa hitreje, s čimer v celoti prepreči ali vsaj omili posledice neželenih dogodkov, kot sta padec iz postelje ali izhod iz varnega bolnišničnega/domskega okolja, ki so posledica npr. begavosti, zmedenosti ali prostorske neorientiranosti pacienta/stanovalca.

Ključne koristi za naročnika:

  • spremljanje (neželenih) dogodkov ter izvajanje kontroliranih obhodov, ko so ti res nujno potrebni,
  • večja zanesljivost in takojšnje ukrepanje v primeru neželenih dogodkov, ne glede na čas dogodka (praznik, nočni čas…),
  • optimizacija dela zdravstveno negovalnega osebja (več časa je na voljo za posameznega pacienta/stanovalca, prerazporeditev osebja na druge naloge, ipd.),
  • povečanje zadovoljstva bližnjih in sorodnikov pacienta/stanovalca,
  • možnost spremljanja obremenjenosti/zasedenosti zdravstveno negovalnega osebja,
  • dvig konkurenčne prednosti izvajalca institucionalnega varstva starejših ter možnost ponujanja širšega nabora storitev.

Storitve so namenjene bolnišnicam ter izvajalcem institucionalnega varstva starejših in posebnih skupin odraslih, v prvi vrsti za zagotavljanje preventivnega varstva pacienta/stanovalca. To dosežemo z integracijo namenske senzorske tehnologije in alarmno-sporočilnega sistema, ki zdravstveno negovalnemu osebju omogoča spremljanje aktivnosti pacienta/stanovalca preko tekstovnih ali glasovnih sporočil, dostavljenih preko klasične telefonije, DECT, GSM, SMS, e-pošte, intraneta ipd.

Želite podrobnejše informacije? Pišite na napredna.oskrba@smart-com.si.

napredna_oskrba_letaka4
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]