Sistemi IPTV

Slika pove več kot tisoč besed – gibljiva še celo več.

Video nam omogoča, da izrazimo veliko več kot samo “informacije”. To je najmočnejši medij za komunikacijo: videnje-je-prepričanje, sluh pomeni razumevanje. Načrtovanje, izgradnja in vzdrževanje video omrežij na osnovi protokolov IP v Smart Comu sega že v konec devetdesetih let. Številni uspešno izvedeni projekti za področje ponudnikov telekomunikacijskih storitev, zdravstva ter poslovnih omrežij so nam prinesli znanje in izkušnje, ki nam omogočajo zagotavljanje zanesljivosti prenosa vseh video storitev.

IPTV, IP Video, Streaming Media, Video-over-IP in Networked Video

Naše splošno razumevanje je, da vsi našteti pojmi pomenijo praktično enako – uporabiti dokazano učinkovitost videa in z njim vplivati na sodobna omrežja. Prednosti sodobnih omrežnih infrastruktur so njihova neverjetna prilagodljivost, nizki stroški in zmožnost biti istočasno na več lokacijah.

Video IP omogoča podjetjem vseh velikosti stroškovno učinkovito širjenje video signalov. Video omrežja zmanjšujejo stroške časa, razdalje, potovanja in upravljanja – ne glede na to ali so vaši vmesniki osebni računalniki, televizorji, plazme, monitorji ali projektorji.

IPTV storitve pritegnejo in zadržijo naročnike z ustvarjanjem interaktivnih televizijskih storitev, ki so pomembna izboljšava spremljanja vsebin, v primerjavi s ponudniki tradicionalnih TV sistemov.

Primere uspešnega uvajanja IPTV je mogoče najti po vsem svetu. Večina sodobnih ponudnikov storitev uvaja storitve IPTV v svojih omrežjih. V zelo konkurenčnem okolju je njihov glavni izziv najti stroškovno učinkovito sredstvo za doseganje privlačne programske sheme in novih vsebin, ki jih omogoča interaktivnost z visoko kakovostjo videa, z namenom zadovoljiti svoje naročnike.

Sistemi IPTV za ponudnike telekomunikacijskih storitev

Video sistemi za ponudnike telekomunikacijskih storitev vsebujejo rešitve, ki jim omogočajo dodaten zaslužek s pomočjo video storitev, uvajanje novih storitev video vsebin ter obnovo in nadgradnjo obstoječe infrastrukture.

IPTV Headend

Video headend vključuje komponente, pomembne za realizacijo osnovne storitve IPTV, to je sprejem, obdelavo in oddajanje številnih TV ter RA programov. Headend je največkrat sestavni del celotne rešitve IPTV Telco oz. CATV operaterje ter v manjši meri tudi video sistemov v poslovnih okoljih.

Antenski sistemi
Antenski sistemi sestojijo iz sistemov, ki so namenjeni sprejemanju satelitskih in zemeljskih TV ter RA programov. Antenske sisteme vključujemo v projekte na osnovi zahtev kupca, in sicer skupaj z izbranim podizvajalcem.

Digitalni sprejemniki
Digitalni sprejemniki sprejemajo satelitske ali zemeljske video signale ter jih v procesu demodulacije in dekodiranja pretvorijo v obliko primerno za nadaljnje procesiranje.

Video procesorski del (enkodiranje, transkodiranje, streaming, omejevanje bitnih pretokov)
Na procesorskem delu (video usmerjevalnik) se izvaja procesiranje video signalov v smislu demultipleksiranja, multipleksiranja, enkodiranja, omejevanja, usmerjanja in enkapsuliranja v obliko primerno za oddajanje ter pošiljanje po omrežju. Video procesorski del je osrednja točka pri osnovni storitvi IPTV, kjer se v omrežje oddaja množica TV in RA programov.

Sistemi IPTV za poslovne uporabnike

Dandanes je še veliko neizkoriščenih možnosti za uporabo videa v poslovnih okoljih. Video nam omogoča, da izrazimo veliko več kot samo “informacije”.

Sistemi, ki jih uvajamo na področju poslovnih uporabnikov omogočajo:

 • takojšen dostop do aktualnih video vsebin in informacij,
 • dostop do posnetih video vsebin oz. TV programov,
 • iskanje po posnetih video vsebinah,
 • avtomatsko snemanje na osnovi prednastavljenih urnikov,
 • obdelava posnetih vsebin,
 • predvajanje posnetih vsebin kot šolski video oz. elektronska dokumentacija,
 • oddajane v izbranih časovnih terminih ali kot video na zahtevo,
 • upravljanje video vsebin,
 • urejanje dostopnih pravic do video vsebin.

Digitalna poslovna TV za prenos videa v živo in videa na zahtevo je zelo primerna za uporabo v naslednjih okoljih:

 • spremljanje novic v živo, brskanje po video vsebinah: TV hišam zagotovimo preprost in prilagodljiv dostop do video vsebin,
 • investicijskim, finančnim podjetjem in borznim hišam zagotovimo takojšen dostop do informacij iz svetovnega gospodarstva, tržnih analiz, razgovori z vodilnimi poslovnimi subjekti in spremljanje finančnih TV novic, kar je odločilnega pomena za uspeh bankirjev, direktorjev, trgovcev z vrednostnimi papirji in upraviteljev skladov,
 • proizvodna in storitvena podjetja, razne institucije, ki želijo svojim zaposlenim nuditi žive ali lastne video programe.

Sistemi video IP v šolstvu in zdravstvu

V šolstvu in zdravstvu je zelo pomembno, da se video vsebine (predavanja, operacije) lahko shranjujejo oz. obdelujejo ter uporabijo za kasnejši dostop, analizo, predvajanje, učenje…

Sistemi, ki jih uvajamo na področju video IP v šolstvu in zdravstvu omogočajo:

 • spremljanje operacij oz. predavanj na daljavo v živo,
 • interaktivno komunikacijo s profesorji, zdravniki ali kirurgi,
 • kirurško asistenco v realnem času,
 • snemanje za dokumentacijo in arhiviranje,
 • izdelavo izvlečkov in šolskih video posnetkov,
 • oddajane v izbranih časovnih terminih ali kot video na zahtevo,
 • upravljanje video vsebin,
 • urejanje dostopnih pravic do video vsebin.
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]