Sistemi prehodov med TDM in IP

Tradicionalna povezavno orientirana omrežja počasi izpodrivajo sodobna IP/MPLS in mestna Ethernet omrežja. Vendar aplikacije, ki zahtevajo visoko razpoložljivost, še vedno uporabljajo tehnologijo TDM. Posledično so se v sodobnih omrežjih IP razvile tehnologije, ki nam pomagajo pri premagovanju omenjenih izzivov.

Tehnologija TDMoIP omogoča prenos povezavno orientiranih aplikacij, preko sodobnih hrbteničnih omrežij IP Ethernet in MPLS.

Pri načrtovanju migracije aplikacij iz tehnologije TDM v Ethernet je potrebno dobro poznati metode, ki nam omogočajo obvladovanje zakasnitev, stresanje in razpoložljivosti v omrežju. S pomočjo prometnega inženiringa določimo nivo storitev znotraj hrbteničnega omrežja. Čas preklopa na obhodno pot mora biti nižji od 50 msek. Sodobna tehnologija TDMoIP nam omogoča sinhroni in asinhroni prenos podatkov.

Smart Com ima bogato bazo znanj s področja omrežij TDM in IP/MPLS. Sodelovali smo pri načrtovanju in izvedbi vseh večjih projektov pri ponudnikih telekomunikacijskih storitev in javnih ustanovah.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]