Integracija sistemov in programske opreme

Integracija sistemov in programske opreme kot projekt

Integracija sistemov IK in programske opreme predstavlja niz medsebojno povezanih in časovno usklajenih aktivnosti od naročila opreme, priprave in izgradnje, kontroliranja in preizkušanja, do uspešnega vključevanja sistema ali programske opreme v delovanje. Smart Com ima oblikovane projektne skupine in lastne ekipe izvajalcev za izvajanje storitev integracije za vse načrtovane sisteme znotraj nabora rešitev za različne tržne segmente. Organizirana skupina strokovnjakov za aplikativni razvoj in integracijo programske opreme zagotavlja uspešne storitve tudi na področju aplikativnih rešitev.

Za kakovostno planiranje projektov, poročanje in usklajevanje z naročnikom, koordinacijo dela izvajalcev, obvladovanje sprememb in poročanje naročniku ter vodstvu skrbijo usposobljeni projektni vodje in mednarodno certificirani projektni managerji.

Za uspešno izvedbo projekta izvajamo:

  • pripravljalna dela za montažo opreme IK na lokacijah,
  • sestavo opreme in preverjanje delovanja v lastnem laboratoriju pred implementacijo pri naročniku,
  • implementacijo opreme na lokacijah s konfiguracijo in nastavitvami opreme,
  • nalaganje in parametriranje programske opreme,
  • povezovanje z drugimi sistemi in vnosi začetnih nizov podatkov,
  • meritve ter preizkušanja sistemov in gradnikov,
  • vključevanje v delovanje ter
  • sklenitev projekta, ki vključuje preverjanje ali je izveden projekt dosegel načrtovan cilj, izdelavo dokumentacije in zaključnih poročil.
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]