Izobraževanja

Znanje za napredek

V podjetju Smart Com izobraževanja vodimo preko Izobraževalnega centra, ki vam omogoča pridobiti nova ter nadgraditi že obstoječa znanja, hkrati pa s pridobljenim certifikatom lahko potrdite strokovno obvladovanje izbranega področja.

Samostojno izvajamo dogovorjena namenska ali redna lastna izobraževanja oziroma izobraževanja svojih partnerjev – smo pooblaščeni izobraževalni center po licenci Juniper Networks (JNAEC – Juniper Networks Authorized Education Center).

training_slo

JNAEC – Juniper Networks izobraževalni programi

Izobraževalni programi so namenjeni vsem, ki si želite praktičnega znanja o konfiguriranju, nameščanju in vzdrževanju rešitev Juniper Networks, s poudarkom na takojšnjem prenosu v vsakodnevne situacije. Vsebine podajajo visoko usposobljeni, certificirani predavatelji, s poglobljenim tehničnim znanjem in uporabo originalne literature.

Udeležba na uradnih izobraževanjih Juniper Networks vam omogoča tudi certifikacijo znanja po veljavnih standardih Juniper Networks.

JUNOS

STRM

Firewall / IPSec VPN:

Intrusion Detection and Prevention:

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]