Pretočni testi

Pretočnost omrežja… obvladovanje pričakovanj

Danes ni več podjetja, podjetnika ali druge organizacije, ki ne bi imela svojega poslovanja informacijsko podprtega in vzpostavljene ustrezne informacijsko komunikacijske infrastrukture. Kot vse investicije je potrebno tudi sisteme IKT skrbno načrtovati, za kar naročnik potrebuje kvalitetne in zadostne informacije, ki jih pridobi med drugim tudi z meritvami in testiranji.

Pretočni test je merilno-analitska metoda, oblikovana kot storitev in namenjena naročniku, ki potrebuje celovito informacijo o lastnostih svojega omrežja IKT in sistemov za odločanje in ukrepanje.

S testi se ugotavljajo pretočne lastnosti omrežja z vidika naročnika, ki tudi definira, katere pretočnosti v svojem omrežju želi preveriti. Preverjajo se lahko vsi obstoječi tipi prenosov (simulacija prenosa datotek, simulacija delovanja standardnih aplikacij, simulacija pretoka videa in telefonije).

Storitev je namenjena vodjem področij IKT, ki pridobijo informacijo o zmogljivosti omrežja, delovnih postaj in strežnikov. Končno poročilo je koristno pri pomembnih odločitvah o razvoju informacijsko komunikacijske infrastrukture podjetja. Prav tako rezultati testov, z vidika preventivnih ukrepov, prispevajo k večji stopnji zaščite vloženih sredstev v sisteme IKT.

Možnost uporabe pretočnih testov:

  • v fazi načrtovanja investicij,
  • pri izvajanju projektov,
  • v fazi vzdrževanja sistema IKT za primerjavo stanja omrežja pred in po uvedbi izboljšav ter
  • v fazi obratovanja omrežja lahko pretočne teste opravi naročnik pred in po vsakem posegu v omrežje IKT.

Za več informacij nas kontaktirajte.

pretocni_testi
[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]