Prometna analiza omrežij (PAO)

Predvidite ukrepe pri nadaljnjem razvoju vašega omrežja

Spremembe v omrežju se stalno dogajajo in jih ob sami izgradnji ni mogoče predvideti. Zato prikrite soodvisnosti v prometnih tokovih postopno naraščajo. Zmanjšuje se učinkovitost omrežja, brez prepoznavnega vzorca o vzrokih. Vse to lahko privede tudi do prometnega zloma.

Prometna analiza omrežij je storitev, ki vključuje izdelano namensko metodologijo, orodja in izkušnje izvedenske ekipe, z namenom identificiranja prikritih nepravilnosti. Z izvedeno analizo pridobite seznam kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih nasvetov za dosego optimalnih nastavitev parametrov omrežja, odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ter povečanje učinkovitosti in nadaljnji razvoj omrežja. Prometna analiza omrežij je:

  • smiseln preventivni ukrep za odkrivanje obstoječih ali potencialnih problemov, ki bi nastali ob nadgradnji omrežja, dodajanju aplikacij ali povečanju števila priključnih točk,
  • je priporočljiva pred investiranjem v omrežno infrastrukturo kot orodje za preverjanje upravičenosti oziroma potrebnosti investicij,
  • storitev, ki jo je priporočljivo opraviti vsaj vsakih 6 mesecev, vsekakor pa pred vsako nadgradnjo strojne in/ali programske opreme.

Ob vedno novih zahtevah po združevanju podatkovnih, govornih in video tehnologij daje tudi ocene o primernosti omrežja za uporabo aplikacij v realnem času (telefonija IP, videokonferenčni sistemi).

Za več informacij nas kontaktirajte.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]