Varnostno preverjanje ranljivosti IS

Preverjanje in analiza varnosti IS… obvladovanje ranljivosti IS

V današnjem poslovnem svetu ni več organizacije, ki ne bi bila povezana v svetovno omrežje.

Načrtovanje in implementacija varnostnih mehanizmov v infrastrukturo IKT podjetja temelji na izhodiščih in zahtevah, ki se določijo pred začetkom in ob vključevanju mehanizmov varnosti v obratovanje. Ali so uvedeni ukrepi v resnici tako učinkoviti, da je infrastrukturo možno prepoznati kot varno? Odgovor na to vprašanje je možno dobiti samo z ustreznimi postopki preverjanja, ki smo jih v Smart Comu združili v storitvi, ki temelji na etičnem preverjanju ranljivosti informacijskega sistema. Z njo nadzorovano in dokumentirano stimuliramo poskus vdora v informacijski sistem s strani enega ali več »napadalcev«.

S posameznimi orodji poskušamo ugotoviti varnostne ranljivosti omrežja, javnih in privatnih strežnikov in ostalih storitev-servisov, ki so na voljo v današnjih omrežjih. Storitev se zaključi s predstavitvijo ustrezno oblikovanega poročila o doseženih rezultatih stranki. Na osnovi poročila se predlagajo ukrepi za odpravo ugotovljenih ranljivosti.

Varnostno preverjanje ranljivosti IS pomeni preventivo pri zagotavljanju varnosti, saj na podlagi dobljenih rezultatov organizacija izvede ukrepe, ki preprečujejo morebitno izkoriščanje ranljivosti IS.

Za več informacij nas kontaktirajte.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]