Laboratorij

Najsodobnejša merilna in testna oprema

Smart Com že vrsto let pri uvajanju novih tehnologij in rešitev svojim kupcem zagotavlja visoko kakovost, ki je tudi rezultat preizkušanja v lastnem laboratoriju. Z ustrezno infrastrukturo, merilno opremo, analizatorji protokolov, performančnimi analizatorji ter širokim naborom komunikacijske opreme različnih proizvajalcev zagotavljamo pogoje, v katerih preizkusimo tako nove tehnološke rešitve, kakor konkretne rešitve pred implementacijo in vključitvijo v naročnikovo infrastrukturo.

Na vašo željo izvedemo preizkušanje v laboratoriju, kjer se na podlagi vnaprej predvidenih postopkov, potrdi ustreznost rešitve pred integracijo v vaše okolje. Ena poglavitnejših prednosti Smart Comovega laboratorija jesposobnost preverjanja interoperabilnosti med različnimi komunikacijskimi sistemi in opremo različnih proizvajalcev, ki jo imate običajno v lastnih komunikacijskih omrežjih.

Smart Com vam kot neodvisen sistemski integrator s širokim spektrom poglobljenega poznavanja različne opreme na ta način omogoči vzpostavitev ter medsebojno interoperabilnost med različnimi gradniki. To je hkrati tudi temelj za nižanje stroškov investicij.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]