Načrtovanje

Dobra priprava je pol uspeha

Izvedba in uspešno uvajanje konkretne rešitve IKT v produkcijsko okolje naročnika predstavlja fazo življenjskega kroga, ki odseva učinkovitost izbrane rešitve ter njeno prilagajanje naročnikovim zahtevam. Sodobni komunikacijski sistemi so prilagodljivi ter izpopolnjeni s širokim naborom funkcionalnosti. Za optimalno izrabo možnosti je potrebno rešitve načrtovati, potem ko opredelimo arhitekturne, topološke ter funkcionalne vidikeuporabljene rešitve ter opreme, ki tako rešitev sestavljajo.

Faza načrtovanja se prične z osnovnim načrtovanjem, ki zajema:

  • zbiranje in obdelavo vhodnih podatkov naročnika,
  • analizo obstoječega stanja,
  • izdelavo tehnične rešitve z variantami,
  • opredelitev odločitvenega modela in končno
  • sledi izbor najprimernejše rešitve za naročnika.

Pri izvedbi projekta s podrobnim načrtovanjem in izdelavo dokumentacije ustvarjamo podlago za uspešno pripravo, izgradnjo, integracijo in obratovanje informacijsko komunikacijskih sistemov in programske opreme. Vam pa z vključevanjem omogočamo dober pregled in kontrolo nad projektom. Pri načrtovanju tehničnih rešitev in pripravi dokumentacije sodelujejo visoko usposobljeni Smart Comovi strokovnjaki – certificirani inženirji specialisti za posamezne sisteme in opremo ter odgovorni projektanti (pooblaščeni inženirji IZS, z opravljenimi strokovnimi izpiti po Gradbenem zakonu (GZ)).

V Smart Comu si z ustrezno organiziranostjo, s sodobno strojno in programsko opremo, stalnim usposabljanjem in certificiranjem strokovnjakov pri vodilnih svetovnih proizvajalcih informacijsko komunikacijskih sistemov ter spremljanjem predpisov in standardov prizadevamo, da je načrtovanjestrokovno poglobljen in celovito dodelan proces. Dokumentacija, ki jo pridobite, pa kakovostno in pravočasno izdelana. Z interno kontrolo dokumentacije preverjamo ustreznost in skladnost z vašimi zahtevami in tako zagotavljamo visoko kakovost procesa načrtovanja.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]