Projektna dokumentacija

Projektiranje

V Smart Comu izdelujemo projektno dokumentacijo na področju telekomunikacij in informatike v sklopu izvedbe inženiring projektov ali pa je projektiranje popolnoma samostojna storitev. Z ustrezno projektno dokumentacijo z investitorjem-naročnikom sodelujemo v vseh fazah investicijskega procesa (analiza stanja in ugotavljanje potreb, načrtovanje, izgradnja ter obratovanje in vzdrževanje).

Pri nas izdelana projektna dokumentacija:

  • omogoča investitorju pregled dejanskega stanja (komunikacijskih naprav, sistemov, informacijskega omrežja),
  • predstavlja investitorju osnovo za izdelavo investicijskih planov,
  • je namenjena investitorju za pridobivanju dovoljenj v upravnih postopkih,
  • je namenjena izvajalcem za izvedbo del,
  • je namenjena izvajalcem za testiranja in izvajanje meritev,
  • je namenjena investitorju za prevzem in pregled nad izvedenimi deli,
  • je namenjena uporabniku za zagotavljanje obratovanja in nadzora obratovanja,
  • je namenjena uporabniku za izvajanje osnovnega lastnega vzdrževanja,
  • je namenjena vzdrževalcem za izvajanje višjega nivoja vzdrževanja.

Izdelava projektne dokumentacije in njen namen je določen z “gradbeno zakonodajo”, ki jo v osnovi predstavlja Gradbeni zakon (GZ), Pravilnik o projektni dokumentaciji, ostali podzakonski akti ter predpisi in pravilniki Inženirske zbornice Slovenije (IZS). Dokumentacijo po potrebi tudi ustrezno prilagodimo glede na vaše želje/potrebe.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]