Svetovanje

Prvi korak na poti do želenega rezultata

V današnjem razvejanem in konkurenčnem okolju področje informacijsko komunikacijskih tehnologij nudi izredno širok spekter možnosti uporabnikom, ki potrebujejo učinkovite ter lastnim procesom prilagojene rešitvekomunikacijskih sistemov. Uspešnost izbora optimalnih rešitev in kasnejše implementacije je v veliki meri odvisna od pristopa v posameznih fazah življenjskega kroga rešitve. Začne se z razmislekom in obravnavo možnih poti, ki pripeljejo do vam posebej prilagojenega ustreznega rezultata. Zato v svetovalni fazi skupaj z vami, naročniki, preučimo tako tehnološke kot poslovne vidike, ki vam pri načrtovanju investicije omogočajo izpolnjevanje ciljev in potreb z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Ključne prvine pri izvajanju svetovanja so:

  • dolgoletne izkušnje,
  • reference,
  • poglobljeno sledenje razvoju tehnoloških rešitev v svetovnem merilu in
  • močna ekipa strokovnjakov z različnimi ekspertnimi znanji, ki zajemajo vse od komunikacijskih standardov in protokolov do tehnoloških rešitev.

Svetovalne storitve izvajamo v obliki svetovalnih dni, izdelave študij, idejnih projektov, analiz ter investicijskih elaboratov. Vsebina in obseg, ki se običajno opredelita v projektni nalogi, sta na podlagi predhodne uskladitve prilagojena vašim zahtevam in pričakovanjem.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]