Emre Kurtman

Senior Systems Engineer
Na voljo kot posnetek

Poslovno kritični sistemi

Road to Infinite Enterprise

Predavanje bo v angleškem jeziku brez prevoda.

Recording

Business Critical Systems

Road to Infinite Enterprise