Klaus Samardžić

Vodilni inženir

Je specialist za načrtovanje optičnih in radijskih (Wi-Fi 6) transportnih sistemov za telekomunikacijske operaterje in elektroenergetiko. Izkušnje in znanje nadgrajuje s certifikati: Ciena, Infinera, Juniper Networks, Extreme Wireless in CWNA, ki mi omogoča vpogled v delovanje omrežja, kot ga ima uporabnik.

Na voljo kot posnetek

Omrežne tehnologije

Lokacijske storitve znotraj objektov in Wi-Fi

Informacija o lokaciji je postala bistven del novih informacijskih storitev. Gartner v analizi panoge lokacijske storitve znotraj objektov predvideva hitro rast. Od treh najbolj uporabljenih storitev v sklopu lokacijskih storitev znotraj objektov, ki slonijo na znani informaciji o lokaciji – vidnost sredstev, določanje poti in odziv uporabnika ter vključenost uporabnikov – je slednja najbolj inovativna. Pri večini tehnoloških sistemov potrebujete 'beacon' oz. javljalnik za zagotavljanje lokacijskih storitev znotraj objektov. Če se s pametnim telefonom nahajate v bližini javljalnika, na katerem je aktivirana aplikacija, vam lahko posreduje najnovejše informacije povezane s konkretno lokacijo npr. znotraj letališča, bolnišnice, trgovine... Inovativne tehnološke rešitve omogočajo postavitev Wi-Fi sistemov, ki zagotavljajo storitve vključenosti uporabnikov brez uporabe javljalnika. Kako to dosežejo, boste izvedeli v predavanju.