Želimo prispevati k gibanju, ki ga je pričel Simon Sinek. Verjamemo v njegovo prepričanje, da je za trajen uspeh podjetja ključnega pomena to, da ima jasno začrtano vizijo, ki jo začnemo opredeljevati z našim namenom ZAKAJ delujemo.

S slovenskim prevodom njegovih knjižnih uspešnic želimo približati in razširiti njegove misli v naše okolje in prispevati k trajnem in odgovornem razvoju naše družbe.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]