Igor Štih

Vodja tehničnih rešitev

Je specialist s področja načrtovanje in implementacije omrežij in sodeluje na projektih za največja slovenska podjetja. V Smart Comu gradi svojo kariero že več kot 20 let. V tem času je pridobil tudi certifikate: Nokia Network Routing Specialist I (NRS I), Extreme Certified Expert (ECE).

Na voljo kot posnetek

Poslovno kritični sistemi

Tehnologija matričja v IKT omrežjih kritične infrastrukture

Tako kot v poslovnih omrežjih je potrebno tudi v procesnih sistemih v kritični infrastrukturi poskrbeti za nemoteno, varno ter prilagodljivo delovanje vseh storitev. Vse večjemu številu priključenih naprav v procesnih okoljih, katerim je potrebno zagotoviti možnost komuniciranja do različnih sistemov, mora slediti tudi IKT omrežje. Omrežja, grajena na osnovi matričja, so odlična izbira, saj zagotavljajo funkcionalnosti, ki postajajo v tem segmentu nepogrešljive. Tako z vidika varnosti, fleksibilnosti kot upravljanja, postajajo matrična omrežja standard tudi v okoljih kritične infrastrukture.