Peter Ceferin

CTO, strokovnjak za IKT sisteme v infrastrukturnih podjetjih

Strokovno se  že preko 25 let ukvarja z načrtovanjem in implementacijo omrežnih in varnostnih rešitev v okolja kritične infrastrukture, predvsem elektroenergetskih sistemov. Posveča se tudi novim pristopom uvajanja specializiranih varnostnih rešitev v okolja, kjer je kibernetska odpornost ključna za delovanje organizacije. Je tudi programski vodja Tehnološke konference.

10:30 - 10:40

Izpostavljeno

Uvodni pozdrav

Uvodni pozdrav in nagovor tehničnega direktorja ter programskega vodje konference

11:10 - 11:30

Izpostavljeno

Načrtovanje mehanizmov kibernetske varnosti v OT

Procesni sistemi (OT) v kritični infrastrukturi so čedalje bolj izpostavljeni kibernetskim grožnjam, ki postajajo vse bolj specializirane za OT okolja. Odpornost nanje pa je v OT sistemih zaradi zgodovinskih razlogov precej nižja napram IT sistemom, kamor je bila v zadnjih letih usmerjena večina naporov za povečanje varnosti. Zato je potrebno vzpostavljati mehanizme, ki omogočajo vidljivost in zaznavanje kakršnihkoli odstopanj, groženj in incidentov v OT sistemih v realnem času. Njihovo načrtovanje mora biti enotno z vidika arhitekture, topologije OT sistema in funkcionalnosti t. i. OT ADS (anomaly detection) sistemov, ki zagotovijo vidljivost in zaznavanje do aplikacijske ravni sistemov v OT okoljih.

Prisluhnite predavanju