Žiga Perko

Strokovnjak za omrežne tehnologije in rešitve

Njegova specializacija s področja IKT so strokovno-tehnično svetovanje na omrežjih ter produktno vodenje. Na tem področji imam pridobljene številne certifikate: Nokia Certified Network Routing in Campus EXOS Switching & Routing, Extreme Certified Specialist.

11:50 - 12:10

Izpostavljeno

Podatkovni centri in novi pristopi pri upravljanju večoblačne infrastrukture

Meje med privatno in javno oblačno infrastrukturo izginjajo. Rešitev je hibridni računalniški oblak, ki ima enotni upravljavski sistem, zagotavlja visok nivo varnosti in prenosljivosti aplikacij.

Prisluhnite predavanju