Pričeli smo pripravljati podjetja za vstop na tuji trg

V Italiji je prva pilotna dejavnost projekta CAB prešla v drugo fazo, v kateri se 15 inovativnih zagonskih podjetij iz Italije in Slovenije pripravlja na vstop na trg, v Sloveniji pa izvajamo mentorstva za drugo testno skupino.

 

Gre za šest inovativnih projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) s programskega območja. Vsi udeležensi programa so vključeni v poskusni model čezmejnega pospeševanja podjetij CAB, ki ga sofinancira program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija.

 

Več informacij >>

Delavnica Medkulturna komunikacija med italijanskimi in slovenskimi podjetji

Na delavnici se bodo posvetili komunikaciji in pomeni pripovedovanja zgodb v obeh kulturah z namenom vzpostavitve čezmejnih zagonskih podjetij in inovativnih projektov. Ogledali si bodo tudi konkretne primere in pričevanja mednarodnega sodelovanja v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

 

Več informacij >>

Univerza v Trstu je pomembno prispevala k projektnim dejavnostim, saj je poskrbela za analizo in identifikacijo najboljših modelov in praks s področja podjetniškega pospeševanja.

 

Več informacij >>

Predstavitev Fakultete za management Univerze na Primorskem in njene vloge v projektu CAB

Fakulteta za management Univerze na Primorskem (UP FM) na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov izvaja mednarodno primerljive dodiplomske in podiplomske študijske programe.

 

Več informacij >>