Tehnična podpora

Znanje, izkušnje in zanesljivost so vrednote, ki jih želimo deliti z vami

Storitve tehnične podpore spremljajo najdaljše obdobje v življenju sistema, zato ni vseeno, komu zaupate to pomembno nalogo. Če ustrezno skrbimo za pravilno vzdrževanje, pravočasno izvajamo ukrepe in dopolnitve ter uspešno odpravljamo nepravilnosti, lahko to obdobje podaljšamo in si ob daljšem investicijskem ciklu zagotovimo nižje stroške obratovanja.

Naročniki, ki poznajo Smart Com, ocenjujejo naše storitve tehnične podpore kot izjemno kakovostne in zanesljive ter nas cenijo predvsem po odnosu do reševanja problemov in po odzivnosti ob kritičnih dogodkih.

Storitve podpore obratovanju

Zagotovimo vam vrhunsko znanje in zanesljivo upravljanje vaših vitalnih sistemov

Podpora obratovanju je namenjena dopolnjevanju naročnikovih virov pri izvajanju rednih aktivnosti nadzora, upravljanja in dopolnjevanja informacijsko komunikacijskega sistema. Storitve podpore obratovanju se izvajajo na lokaciji naročnika ali na daljavo.

Nabor storitev, ki se oblikujejo v storitveni paket po vaših potrebah, predstavlja:

 • zagotavljanje nadzora nad delovanjem sistemov,
 • redno oddaljeno preverjanje stanja sistemov in redno preverjanje na vaši lokaciji,
 • periodične preglede omrežja na vaši lokaciji,
 • parametriranje komunikacijske opreme in opreme za elektronsko varnost,
 • vodenje dokumentacije o sistemih,
 • poročanje in pripravo predlogov za izboljšavo delovanja sistema,
 • pomoč uporabnikom,
 • skrb za strežniško in programsko infrastrukturo ter
 • vodenje in usklajevanje del drugih izvajalcev.

Vzdrževalne storitve

24 urna pripravljenost tudi za najzahtevnejša okolja

Vzdrževanje obsega nabor storitev namenjenih nemotenemu delovanju vaših informacijskih in komunikacijskih sistemov v času celotne življenjske dobe. Zagotavljamo vam vpogled v delovanje sistemov, pomagamo pri preprečevanju izjemnih dogodkov ter pripravi nanje. Ob pojavu morebitnih motenj v delovanju sistemov, zagotovimo kar najhitrejšo odpravo motnje, vzpostavitev začasne rešitve, analizo problema, odpravo razlogov za nastanek nepravilnosti ter vzpostavitev trajne rešitve. Storitve vzdrževanja se izvajajo na lokaciji naročnika ali na daljavo.

Nabor storitev, ki se oblikujejo v storitveni paket glede na vaše potrebe, predstavlja:

 • pripravljenost,
 • posredovanje ob prijavi,
 • ogled na terenu,
 • posredovanje storitve proizvajalcev,
 • vnaprejšnjo zamenjavo enot,
 • najem nadomestne opreme,
 • podporo za strojno in programsko opremo,
 • periodični preventivni pregled sistemov,
 • dopolnitev programske opreme in
 • periodično poročanje.

Storitveni center

T: 01 5308 270
F: 01 5308 271
E: stik@smart-com.si
W: http://www.smart-com.si/pvnet/

Izvedenske storitve

Poglobljen vpogled v delovanje vaših sistemov našim izvedencem razkrije vse skrivnosti delovanja in zagotavlja, da boste z našo pomočjo izbirali pravilne korake

Izvedenske analize so plod dolgoletnih izkušenj naših strokovnjakov inuporabe najsodobnejših orodij, ki smo jih prilagodili prav za vaše potrebe. Sem sodijo storitve, ki se izvedejo po predhodnem posvetu in v sodelovanju z vašim osebjem z namenom, da se ugotovi:

 • zmogljivostne lastnosti aplikacij,
 • obremenitev opreme oziroma njenih delov,
 • potek prometnih tokov v omrežju,
 • kratkoročni in dolgoročni vpliv načrtovanih sprememb,
 • stanje informacijske varnosti,
 • ustreznost obratovalnih in vzdrževalnih postopkov ter
 • pripravi predloge za izboljšanje delovanja aplikativnih in infrastrukturnih sistemov.

 

Popravila v servisu

Široka mreža tehnoloških partnerjev in ustrezna organiziranost vam zagotovi hitro in učinkovito popravilo vaše opreme

Popravilo v servisu je sklop aktivnosti, ki jih je potrebno opraviti na okvarjeni opremi. Okvarjeno opremo sami ali preko naše vzdrževalne službe dostavite v Smart Com, z namenom, da se okvara odpravi.

[grwebform url="https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=V1sSi&webforms_id=6394102" css="on" center="off" center_margin="200"/]
[iframe-popup id="2"]