Optisis
dsc
Beenius
ZAPRI+

Integracija sistemov in programske opreme

Integracija sistemov in programske opreme

Niz medsebojno povezanih in časovno usklajenih aktivnosti, tj. integracija sistemov, je ključnega pomena za uspešno delovanje sistema ali programske opreme.

checklist

Naročilo opreme

idea

Priprava in izgradnja

tlesk

Nadzor in preizkušanje

puzzle

Uspešno vključevanje sistema ali programske opreme v delovanje

Oblikovane projektne skupine in lastne ekipe izvajalcev

Oblikovane imamo projektne skupine in lastne ekipe izvajalcev za izvajanje storitev integracije za vse načrtovane sisteme znotraj nabora rešitev za različne tržne segmente. Organizirana skupina strokovnjakov za aplikativni razvoj in integracijo programske opreme zagotavlja uspešne storitve tudi na področju aplikativnih rešitev.

Za uspešno izvedbo projekta poskrbimo:

  • pripravljalna dela za montažo opreme IK na lokacijah,
  • sestavo opreme in preverjanje delovanja v lastnem laboratoriju pred implementacijo pri naročniku,
  • vgradnjo in nastavitev opreme na lokacijah,
  • nalaganje in parametriranje programske opreme,
  • povezovanje z drugimi sistemi in vnosi začetnih nizov podatkov,
  • meritve ter preizkušanje sistemov, programske opreme in gradnikov,
  • vključevanje v delovanje ter
  • sklenitev projekta, ki vključuje preverjanje ali je izveden projekt dosegel načrtovan cilj, izdelavo dokumentacije in zaključnih poročil.
Prikaži več
Skrij

Naš način dela je projektni način

Za kakovostno planiranje projektov, poročanje in usklajevanje z naročnikom, koordinacijo dela izvajalcev, obvladovanje sprememb in poročanje naročniku ter vodstvu skrbimo usposobljeni projektni vodje in mednarodno certificirani projektni managerji.

Projektni vodje smo zadolženi za uspešno poslovno in strokovno izvedbo projekta v skladu s pričakovanji naročnika, z zahtevami iz pogodbe in zakonodajnimi zahtevami za tovrstne objekte, v okviru predvidenih stroškov in pričakovane kakovosti.

Pri izvedbi projektov neposredno ali posredno sodelujejo tudi druge naše službe oz. oddelki.

Načrtovanje

Izvedba in uspešno uvajanje konkretne rešitve IKT v produkcijsko okolje naročnika predstavlja fazo življenjskega kroga, ki odseva učinkovitost izbrane rešitve ter njeno prilagajanje naročnikovim zahtevam. Sodobni komunikacijski sistemi so prilagodljivi ter izpopolnjeni s širokim naborom funkcionalnosti. Storitveni center vam za optimalno izrabo možnosti  načrtuje primerno rešitev, potem ko opredelimo arhitekturne, topološke ter funkcionalne vidike uporabljene rešitve ter opreme, ki tako rešitev sestavljajo.

Pri izvedbi projekta s podrobnim načrtovanjem in izdelavo dokumentacije ustvarjamo podlago za uspešno pripravo, izgradnjo, integracijo in obratovanje sistemov IKT in programske opreme. Vam pa z vključevanjem omogočamo dober pregled in kontrolo nad projektom.

Storitveni center pri načrtovanju tehničnih rešitev in pripravi dokumentacije vključuje certificirano ekipo Smart Comovih strokovnjakov – inženirje specialiste za posamezne sisteme in opremo ter odgovorne projektante (pooblaščeni inženirji IZS, z opravljenimi strokovnimi izpiti po Gradbenem zakonu).

Prikaži več
Skrij

Svetovanje

Uspešnost izbire najboljših rešitev IKT in učinkovita umestitev v vaše poslovno okolje, je v veliki meri odvisna od pristopa v posamezni fazi življenjskega kroga izbrane rešitve.

Skupaj z vami  preučimo tako tehnološke kot poslovne vidike, ki vam pri načrtovanju investicije in njene kasnejše uporabe omogočajo izpolnjevati začrtane cilje in zadovoljevati potrebe vašega poslovanja.

Storitve svetovanja izvajamo v obliki svetovalnih dni, delavnic, šolanj, skozi izdelavo študij, idejnih projektov, analiz ter investicijskih elaboratov. Vsebina in obseg, ki se običajno opredelita v projektni nalogi, sta na podlagi predhodne uskladitve prilagojena vašim zahtevam in pričakovanjem.

komunikacija

Imate izziv na področju IKT?

Naša ekipa strokovnjakov zagotovi vrhunsko znanje in upravljanje vaših vitalnih sistemov.

Projektna dokumentacija

Projektno dokumentacijo izdelujemo na področju telekomunikacij in informatike v sklopu izvedbe inženiring projektov ali pa je projektiranje popolnoma samostojna storitev.

Z ustrezno projektno dokumentacijo z investitorjem-naročnikom sodelujemo v vseh fazah investicijskega procesa:

1. analiza stanja in ugotavljanje potreb,
2. načrtovanje,
3. izgradnja in obratovanje,
4. vzdrževanje.

Lastni laboratorij

Pri uvajanju novih tehnologij in rešitev svojim strankam zagotavljamo visoko kakovost, ki je tudi rezultat preizkušanja v lastnem laboratoriju. Z ustrezno infrastrukturo, merilno opremo, analizatorji protokolov, performančnimi analizatorji ter širokim naborom komunikacijske opreme različnih proizvajalcev zagotavljamo pogoje, v katerih preizkusimo tako nove tehnološke rešitve, kakor konkretne rešitve pred implementacijo in vključitvijo v naročnikovo infrastrukturo.

Na vašo željo izvedemo preizkušanje v laboratoriju, kjer se na podlagi vnaprej predvidenih postopkov, potrdi ustreznost rešitve pred integracijo v vaše okolje. Ena poglavitnejših prednosti našega laboratorija je sposobnost preverjanja interoperabilnosti med različnimi komunikacijskimi sistemi in opremo različnih proizvajalcev, ki jo imate običajno v lastnih sistemih IKT.

Zakaj nas izbrati?

Zaupa nam že preko 130 pogodbenih naročnikov.

Projektni način dela

Ekipa usposobljenih in mednarodno certificiranih projektnih vodij skrbi za kakovostno planiranje projektov, organiziranje, vodenje in koordinacijo del izvajalcev, poročanje in usklajevanje z naročnikom, nadzor, obvladovanje tveganj in sprememb ter poročanje naročniku.

Strokovnjaki

Za izvajanje storitev integracije sistemov smo organizirani v projektne skupine, pri čemer projekte izvajamo večinoma z lastnimi strokovnjaki.

Lastni laboratorij

V lastnem, sodobnem laboratoriju verificiramo pripravljene tehnične rešitve.

Zavezani kakovosti

Naš sistem vodenja kakovosti temelji na zahtevah standarda SIST ISO 9001:2015 in na procesnem pristopu. Stremimo k odličnosti pri izvajanju projektov in spremljamo tehnološki razvoj na področju IKT.

Raziskujte naprej

VPRAŠAJTE NAS
Arrow

Soglašam, da zaupane osebne podatke lahko hranite in uporabite za obveščanje o:

Vaše podatke bomo hranili in obdelovali za občasno posredovanje strokovnih vsebin in vabil na specializirane dogodke preko elektronske pošte. Vaše osebne podatke bomo uporabljali zaupno in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vašo zasebnost obravnavamo v skladu z določili GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete, ob prejemu e-sporočila ali na e-naslov marketing@smart-com.si posredujete sporočilo z naslovom Odjava. Po obdelavi zahteve za odjavo vam bo Smart Com prenehal pošiljati vsebine od katerih ste se odjavili.

Podrobnosti o odjavi, obdelavi in varovanju osebnih podatkov si preberite v Pravnih obvestilih.

x
Zapri obrazec
ZAPRI+