Kaj so upravljane storitve oz. storitve obratovanja?­­­­­

Obratovanje pomeni, da zunanji izvajalec za naročnika upravlja izbrano rešitev in mu zagotavlja vidljivost. Naročniku se ni potrebno ukvarjati s samim sistemom, temveč mu izvajalec posreduje natančno tiste informacije, ki jih potrebuje, takrat ko jih potrebuje. Upravljane storitve tako prinašajo številne prednosti.

 

Glede na nivo posredovanih informacij ločimo dva modela:

  • upravljane varnostne storitve (MSS – Managed Security Services): izvajalec namesto naročnika izvaja monitoring upravljane naprave in ga obvešča o dogodkih, ki potrebujejo preiskavo znotraj upravljanega sistema.
  • upravljana detekcija in odziv (MDR – Managed Detection and Response): izvajalec izvede preiskavo zaznanih dogodkov in naročniku poroča o obravnavanih incidentih. Izvajalec ga obvesti o korakih potrebnih za remediacijo in po potrebi pri njih sodeluje.

 

Obratovanje poteka tako, da ima izvajalec dostop do sistema naročnika in izvaja monitoring. Incidente pregleduje in v primeru, da pride do sumljivega incidenta, odpre preiskavo. Za preiskavo potrebuje dostop do sistemov, naprav in dnevniških zapisov pri naročniku. Na podlagi zbranih informacij se analitik odloči, ali je prišlo do varnostnega dogodka in določi naslednje korake za remediacijo. O tem naročnika obvesti in po potrebi sodeluje pri odpravi posledic.

 

Prednosti storitev obratovanja so:

  • monitoring 24/7,
  • hitrejša zaznava in odziv na incidente,
  • dostop in sodelovanje z visoko specializiranim tehničnim kadrom (analitiki, forenziki)
  • manjša potreba po internih kadrih,
  • finančno ugodneje od grajenja interne specializirane ekipe,
  • skalabilnost v primeru širjenja in rasti organizacije,
  • interni kader naročnika se lahko osredotoča na strateško usmerjanje varnosti in na incidente z višjim tveganjem.

 

Za obratovanje se organizacije najpogosteje odločajo zaradi pomanjkanja internega kadra, pomanjkanja specializiranega znanja ali potrebe po 24/7 dežurstvu. Na ta način se osredotočijo na strateško vodenje varnosti in ne porabijo vseh virov za vsakodnevne naloge. Z izbiro zunanjega partnerja za obratovanje organizacije pridobijo na odzivnosti, hitrosti in skalabilnosti.

 

Zagotavljanje varnosti brez iskanja dodatnih strokovnjakov

V Smart Comu ponujamo upravljane storitve oz. storitve obratovanja za gradnike varnostnih in omrežnih rešitev v naši ponudbi. Pri tem lahko izbirate med obema modeloma obratovanja, glede na vaše potrebe. V kolikor imate zaposlene specializirane kadre ter potrebujete zgolj pomoč pri opravljanju monitoringa, vam priporočamo MSS model. V tem primeru vam storitev obratovanja omogoča zmanjšanje obremenitev kadra in fokusirate se lahko na incidente z višjim tveganjem.

 

V kolikor specializiranih kadrov nimate ali pa pričakujete znatno rast potreb po njih, vam priporočamo MDR model. V obeh primerih so vaši podatki v varnih rokah, saj uporabljamo zgolj usposobljen in preverjen kader ter pred pričetkom z vašim podjetjem podpišemo izjavo o zaupnosti (NDA). Pri obsegu izvajanja storitev lahko izbirate 8/5 ali 24/7, glede na vaše potrebe. V primeru resnejšega incidenta vam lahko ponudimo tudi forenzični pregled ter nadaljnje postopke analize in odprave ter pripravo predlogov izboljšav za zmanjšanje tveganja.

 

Če želite izvedeti več o ponudbi upravljanih storitev, nam pišite.