Kot vsa uspešna podjetja na trgu, tudi v Smart Comu veliko vlagamo v zaposlene in tehnologijo, saj so zaposleni tisti, ki pišejo zgodbo o uspehu. V današnjih časih je še toliko bolj pomembno, da se vodstvo podjetja in kadrovska služba zavedajo pomembnosti motivacije zaposlenih, kako razvijati njihove kompetence in jih opolnomočiti, da so vključeni v proces sprejemanja odločitev za doseganje naše vizije in postavljenih ciljev.

 

Smart Com deluje na področju naprednih informacijskih tehnologij in našim naročnikom vsakodnevno rešujemo izzive na področju digitalizacije. Lahko rečemo, da je digitalizacija zapisana v naš DNK. Spodbujamo in vpeljujemo uporabo naprednih tehnologij pri optimizaciji našega poslovanja in za podporo pri odločanju.

 

Skrbimo za zaposlene, talente in odnose ter razvijamo in vlagamo v digitalizacijo

Imamo jasno začrtano vizijo, ki jo začnemo opredeljevati z našim namenom ZAKAJ delujemo, kar je za trajen uspeh ključnega pomena ‘Začeti z zakaj’ pomeni, da smo identificirali osebne ter poslovne vrednote, za katere si prizadevamo in jih udejanjamo v našem delovanju. Jasen namen našega delovanja nam omogoča prepoznavnost, disciplina in doslednost pri udejanjanju našega namena pa nam zagotavljata celosten in dolgoročen obstoj. Digitalizacijo vključujemo v naše procese in naše delovanje z namenom podpore in dodane vrednosti našemu namenu delovanja.

 

Naš kompetenčni model oz. vrednote vključujemo tudi v zavzetost zaposlenih, ki jo merimo enkrat letno. Merimo nivo zavzetosti vseh zaposlenih, zadovoljstvo z vodenjem in poistovetenjem z namenom delovanja. Na podlagi rezultatov ter intervjujev skupaj vpeljemo ukrepe za povečanje motivacije, zavzetosti in posledično uspešnosti našega delovanja. Prav tako imamo v podjetju poleg letnih razgovorov vpeljan sistem kvartalnega pregleda zastavljenih ciljev za vsakega posameznika.

 

Izobraževanju dajemo velik pomen – da zaposleni nadgradijo strokovna znanja kot tudi mehke veščine s področja poslovne in osebne komunikacije, upravljanja sprememb in vodenja timov.  Tako smo v lanskem letu večjo pozornost namenili usposabljanju zaposlenih, starejših od 45 let v okviru projekta ASI ter promociji zdravja, saj je psihofizična vitalnost v času koronavirusne epidemije še toliko bolj pomembna. Preko portala zaposleni dostopajo do različnih vadb ter športnih aktivnosti. Tudi pred epidemijo COVID-19 smo športnim aktivnostim namenili veliko pozornost, saj smo organizirali več dogodkov letno od zimskega športnega dne, piknikov in ostalih druženj, s čimer bomo nadaljevali v prilagojeni obliki tudi v »novi normalnosti«.

 

Velik poudarek namenjamo strokovni odličnosti našega kadra

Kot specialistu za oblikovanje in implementacijo naprednih omrežij ter rešitev za kibernetsko varnost, veliko pozornost namenjamo stalnemu mednarodnem certificiranju, izobraževanju in usposabljanju inženirjev. S tem ohranjamo vrhunsko znanje na hitro se razvijajočem področju.

 

Naši strokovnjaki imajo več kot 80 mednarodno priznanih specialističnih tehničnih certifikatov, ki jih redno nadgrajujejo in obnavljajo. Povprečno je v 2020 vsak zaposleni naredil 82 ur internih in eksternih izobraževanj.

 

Osredotočamo se tudi na mehke veščine

Naši inženirji ne pripravljajo samo tehničnih informacijsko-komunikacijskih rešitev, ampak tesno sodelujejo tudi pri marketinških in prodajnih aktivnostih. Pri tem morajo poleg tehničnih znanj, biti vešči tudi poslovnega komuniciranja, nastopanja, psihologije ter empatije.

 

V ospredje zato prihajajo tudi mehke veščine, kot so komuniciranje, čustvena inteligenca, empatija, ter psihologija. Zato naše tehnične strokovnjake izobražujemo in delimo znanja s področja javnega nastopanja in prezentiranja, nastopa pred kamerami in digitalnimi mediji, pisanja za splet in profesionalna družbena omrežja idr. Naše tehnične strokovnjake tako oblikujemo tudi v ambasadorje in mnenjske voditelje na področju, ki jih pokrivajo in s tem krepimo pozicioniranje podjetja kot zaupanja vrednega in strokovnega partnerja na področju kibernetske varnosti in naprednih omrežij.

 

V preteklem letu, ki je bilo zaradi prilagajanja zelo posebno, je bila pomembna kompetenca naših zaposlenih prilagodljivost oz. pripravljenost na spremembo, saj smo v zelo kratkem času uspešno organizirali delo od doma, in ustrezno komunikacijo, s pomočjo katere smo povečali zavzetost in dobro počutje zaposlenih.

 

Ponosni na inovacije zaposlenih

Vse inovacije, ki jih uvajamo, se odražajo v našem poslovanju in vsakodnevnem delovanju. Pobude za uvedbo inovacij in izboljšav prihajajo iz vseh procesov in se uvedejo ob preučitvi pozitivnih učinkov in dodane vrednosti na poslovanje.

 

Ena izmed zadnjih inovacij, na katero smo zelo ponosni, je platforma za avtomatizacijo delovnih procesov, s katero smo zmanjšali oz. odstranili ponovljive naloge. Naši strokovnjaki se posledično lahko bolj posvetijo čim boljši ter inovativni rešitvi za naše naročnike, hkrati pa imajo kljub zahtevnosti preprost ter hiter pregled nad vsemi fazami projekta.

 

Posebej smo ponosni, ker je inovacijo predlagala interna ekipa in jo razvila v platformo, ki smo jo že uvedli v naš proces delovanja, kjer se že kažejo njeni pozitivni učinki.

 

Postanite del Smart ekipe

Naša dobra praksa je, da letno zaposlimo dva diplomanta, ki v okviru mentorskega programa in ustreznega mentorja zrasteta v izkušen tehničen kader. Kljub iskanju v deficitarnih poklicih, vedno uspemo najti ustrezen kader.

 

Veliko pozornost namenjamo tudi v interni prenos znanja in veščin znotraj timov. Verjamemo, da strukturirano uvajanje novozaposlenega v podjetje pomembno vpliva na zadovoljstvo zaposlenega, na njegovo učinkovitost in tudi na nadgrajevanje kompetenc.

 

Pri zaposlovanju in upravljanju kadrov ni pomembno samo tehnično znanje, temveč vrednote posameznika, ki se morajo skladati z našimi vrednotami in namenom delovanja. Povabilo k sodelovanju podamo tistim kandidatom, ki izkazujejo željo po stalnem izobraževanju in nadgrajevanju veščin ter znanj in so dovzetni za spremembe, hkrati pa so tudi inovativni in usmerjeni v iskanje izboljšav in rešitev.

 

Trenutno je trg zaposlovanja ‘vroč’ za analitike kibernetske varnosti, programske inženirje in podatkovne analitike oziroma strokovnjake. Še večja potreba bo po ljudeh, ki se lahko usposobijo na naslednji val IT veščin – torej tistih, ki so najbolj prilagodljivi in radovedni. Ker nihče ne ve, kakšne bodo ključne trde veščine v prihodnosti, je najbolje, da stavimo na ljudi, ki bodo to najverjetneje razvili.

 

Bodite obveščeni o kariernih priložnostih

Najpomembnejši člen v verigi našega uspeha je naša predana ekipa, ki tudi mesečno pripravlja varnostni novičnik z aktualnimi vsebinami na temo kibernetske varnosti in omrežnih tehnologij. Prijavite se na Smart Com varnostni novičnik, v katerem objavimo tudi karierne priložnosti v naši Smart Com ekipi.