Avtomatizacija in omrežja IKT na osnovi tehnologije matričja v elektroenergetskih podjetjihV oktobru 2021 je bilo na konferenci združenja CIGRE CIRED predstavljenih 10 izbranih referatov na temo Informacijskih tehnologij in telekomunikacij v elektroenergetskih sistemih.

 

Svoj prispevek z naslovom Avtomatizacija in omrežja IKT na osnovi tehnologije matričja v elektroenergetskih podjetjih, sta na dogodku predstavila tudi Peter Ceferin in Igor Štih. Njun prispevek je bil v sekciji CIGRE ŠK-D2-211 izbran za najboljši referat, na temo IKT v elektroenergetskih sistemih.

 

Avtomatizacija in omrežja IKT na osnovi tehnologije matričja v elektroenergetskih podjetjih

Referat je zaobjel dejstvo, da je razvoj informacijsko-komunikacijskih omrežij tudi v elektrogospodarskih podjetjih dosegel visoko raven funkcionalnosti storitev, ki jih lahko zagotavljajo različnim procesom in uporabnikom.

 

Danes lahko zasledimo veliko raznolikost različnih tehnologij in mehanizmov, ki se v tovrstnih omrežjih uporabljajo. Segmentacija IKT omrežij na IT in OT omrežja je že dolgo prisotna. Vedno bolj pa se izvaja tudi segmentacija znotraj posameznih delov omrežij – IT, OT ter omrežij podatkovnih centrov.

 

Ob vsem tem pa se zastavljajo vprašanja, kako obvladovati nastalo kompleksnost, ob zavedanju, da je obratovalno osebje ob porastu zahtev vedno bolj obremenjeno, tehnične ekipe v elektrogospodarskih podjetjih pa po številu ostajajo na tako rekoč enaki ravni že vrsto let.

 

 

Drug pomemben element, ki ga je potrebno ves čas izpolnjevati, je zagotavljanje parametrov visoke razpoložljivosti v omrežjih in kibernetske varnosti, katera mora biti integrirana že na omrežni ravni, ter zagotavljanje storitev za širok nabor različnih uporabniških sistemov.

 

S podobnimi dilemami se sooča celotna IKT industrija, zato se je kot odgovor na te izzive razvila tehnologija omrežij na osnovi t. i. matričja (ang. Fabric), ki v povezavi z gradniki avtomatizacije in upravljanja obratovalnemu osebju IKT omrežij omogoča učinkovito vodenje omrežij ob hkratnem povečevanju zahtev, ki se postavljajo pred sodobna IKT omrežja v elektrogospodarskih podjetjih.

 

Referat podaja vlogo tehnologij matričja in avtomatizacije pri razvoju in načrtovanju sodobnih IKT omrežij v elektrogospodarskih podjetjih.

 

Preberite si celoten referat >>