Fabric oz. matričje, avtonomna omrežja in programsko upravljana omrežja bodo hrbtenica poslovanja.

 

Oddelki IT so v zadnjih letih pod dodatnim pritiskom, saj vodstvo od njih želi pobude za digitalno preobrazbo znotraj organizacije in njeno uresničevanje v praksi. Sodobno poslovanje pač temelji na podatkih, povezljivosti in mobilnosti. Podatkovni center postaja digitalni živčni sistem podjetja – potreba po hitrosti prenosa in obdelave podatkov pa dobiva povsem novo dimenzijo. Pasovne širine, ki jih zahtevajo storitve (iz oblaka) in podatki, še naprej rastejo eksponentno in hitreje kot kadarkoli prej.

 

Omrežje je ključni del sodobne informatike, od njega je poslovanje dobesedno odvisno. Informatiki si zato želijo ne le zanesljive IT-infrastrukture, temveč tudi takšne, ki bo kar se da enostavna, saj zapletenost rešitev, ki so se v zadnjih desetletjih namnožile v podjetjih, zmanjšuje njihovo produktivnost. Želijo si inteligentnih in prilagodljivih rešitev, ki jim bodo omogočile preprosto upravljanje IT-virov – seveda prek omrežja in oblaka.

 

Na omrežju raste ali pade poslovanje

Sodobno omrežje, ki zagotavlja povezljivost številnim napravam, aplikacijam, storitvam in podatkom, je hrbtenica sodobnega poslovanja. Omrežni skrbniki in vodje IT si želijo tudi robustnih in na napake odpornih omrežij, takšnih, v katere je vgrajena redundanca, torej da se povezave in storitve ne prekinejo, če se pokvari posamezna komponenta. Moderna omrežja, ki temeljijo na arhitekturi fabric oz. matričju, zagotavljajo, da se obnovitev povezave ob morebitni prekinitvi zgodi prej kot v sekundi, kar poskrbi za nadaljevanje storitve in dobro uporabniško izkušnjo. Avtomatizacija, ki je vgrajena v stikalno infrastrukturo, postane najpomembnejši dejavnik povečane zanesljivosti, saj zelo zmanjša ali celo odpravi posledice človeških napak.

 

Koncept fabrica oz. matričja predstavlja enostavnejši način načrtovanja, gradnje, upravljanja in odpravljanja težav v omrežjih.

 

Manj napak, boljša učinkovitost

Avtomatizacija omrežnih funkcij in upravljanja je ključ do uspeha v podatkovnem centru, posebno takšnem, ki zagotavlja storitve številnim uporabnikom. S poenostavitvijo in pospešitvijo arhitekture fabric oz. matričja se dodajanje novih ali sprememba sedanjih storitev poenostavi in pohitri brez potrebe po dodatni strežniški strojni opremi – upravitelji podatkovnih centrov prihranijo zelo veliko časa in denarja. »Če je postavitev virtualnega strežnika po meri stranke včasih zahtevala uro ali celo več časa, je zaradi topologije fabric in avtomatizacije za stranko pripravljen v nekaj sekundah, največ minuti. Dodajanje novih virtualnih strežnikov ali najemnikov v podatkovni center postane s pravimi rešitvami preprosto in hitro. Avtomatizacija tudi preprečuje številne človeške napake in dodatno poveča učinkovitost pojasnjuje Peter Ceferin, tehnični direktor podjetja Smart Com.

 

Ceferin za zgled postavlja rešitev proizvajalca Extreme Networks. Inovativna rešitev Extreme Fabric Automation v nekaj sekundah opravi celotno konfiguracijo stikal, podatkovnih poti in povezav v podatkovnem centru, pri čemer samodejno prepozna različne topologije omrežij in preveri njihovo delovanje (s stoodstotno natančnostjo), še preden izvede dokončno avtomatizacijo omrežnih opravil. Enako preprosto podjetje lahko tudi dodaja ali odvzema stikala iz te topologije, saj se to hitro prilagodi opremi, ki jo ima na voljo.

 

11-krat hitrejše storitve lahko zagotovi arhitektura, ki temelji na fabricu oz. matričju

 

Obvladovanje jedra in roba omrežja

Topologija fabric oz. matričje podatkovnega centra je zasnovana tako, da zagotavlja ne le povezljivost različnim napravam in storitvam, temveč je kos tudi večjim obremenitvam, kot so aplikacije, ki prek omrežja v podatkovni center selijo zelo velike količine podatkov v obdelavo (in nazaj). Sodobno omrežje podatkovnega centra mora podpirati tudi robno računalništvo. Čeprav podjetja postavljajo miniaturne podatkovne centre na robu omrežja, ki zagotavljajo hitrejšo obdelavo podatkov in storitve napravam in uporabnikom, ki so nanje povezani, ti miniaturni centri vsebine najpogosteje še vedno prejemajo iz osrednjega podatkovnega centra. To pomeni, da je zadnji deležen veliko povezav, premikov, dodajanj in deljenj podatkov vsak trenutek. Brez avtomatizacije upravljanja storitev in aplikacij ter nižje ležeče omrežne infrastrukture bodo podatkovni centri hitro zadeli ob meje mogočega. Ustvarjanje in ločevanje virtualnih strežnikov, povezav in prometa, ter zagotavljanje varnega povezovanja je v rokah algoritmov, ki svoje delo opravljajo bolje kot ljudje, saj so natančnejši, hitrejši in imajo večji pregled.

 

»Fabric predstavlja enostavnejši način za načrtovanje, gradnjo, upravljanje in odpravljanje težav v omrežjih. Interna analiza Extreme Networks je ugotovila, da topologija fabric zmanjša stroške obratovanja omrežja za dve tretjini, medtem ko je ločena raziskava matričnih omrežnih rešitev ugotovila, da takšna arhitektura omrežja povprečno pohitri zagotavljanje storitev za kar enajstkrat. Virtualizacija omrežij in omrežnih funkcij zagotavlja varno poslovanje – podobno, kot znajo ladje varno pluti ponoči. Virtualizirana omrežja so že sama po sebi varna in jih je mogoče hitro nastaviti ter prilagoditi različnim scenarijem rabe – v podjetju, na robu, na geografsko porazdeljenih lokacijah,« pravi Marko Cizelj, ki v Smart Comu vodi tehnološko področje omrežja.

 

Deluje povsod

Omrežna arhitektura fabric oz. matričje podjetjem omogoča celoten obseg integriranih omrežnih storitev, vključno z virtualiziranimi storitvami na ravni dve in tri, vključno z usmerjanjem in posredovanjem omrežnega prometa. Ker deluje na vseh topologijah omrežij, je zelo dobrodošla rešitev za podjetja, ki razmišljajo o postopni prenovi omrežja, saj jim omogoča znatne poenostavitve upravljanja ob hkratnem povečanju odpornosti omrežja. Znižuje kompleksnost sklada različnih omrežnih protokolov, ker se poenostavi protokolni sklad ter omogoča prenovo zasnov iz preteklosti, skrbnikom omrežja pa daje svobodo, da ustvarjajo omrežne storitve in povezave na zahtevo, hitreje in učinkoviteje.

 

Omrežna arhitektura fabic oz. matričja podjetjem omogoča celoten obseg integriranih omrežnih storitev.

 

»Z arhitekturo fabric oz. matričja lahko podjetja poenostavijo in omogočijo večjo učinkovitost pri obratovanju omrežij kot osnove digitalne preobrazbe in preidejo v arhitekturo omrežja, ki jim bo omogočilo boljšo odzivnost poslovanja, znižalo stroške in povečalo sposobnost inoviranja,« še dodaja Cizelj.

 

Članek je bil objavljen 4. maja 2020 v tiskani prilogi Dela, Svet IKT. S Petrom Ceferinom in Markom Cizljem se je pogovarjal Miran Varga.