Zadnjih nekaj let smo priča strmemu naraščanju količine prenosa podatkov. Sodobno poslovanje zahteva fleksibilno infrastrukturo s hitrim dostopom do vseh storitev. Za podporo današnjim aplikacijam podjetja iščejo prožne in varne infrastrukturne rešitve. Nov pristop je HCI oz. hiperkonvergenčna infrastruktura.

 

Tipična 3-nivojska arhitektura, ki se dandanes še vedno uporablja v podatkovnih centrih, ne omogoča razvoja sodobnih aplikacij in enostaven prehod storitev v javni/privatni ali hibridni računalniški oblak.

 

Hiperkonvergenčna infrastruktura omogoča postavitev temelje za neoviran prehod v računalniški oblak. Nič več ni ločevanja ‘storage’ in procesorske enote. Fizične gradnike podatkovnega centra združimo v eni sami napravi.

 

Tipična arhitektura modernega podatkovnega centra

Sodobna platforma v podatkovnih centrih potrebuje enotni pristop za vse tipe oblačnih storitev. Upravljanje sistema mora biti centralno. Predpogoj za takšno rešitev je HCI-Hyperconverged Infrastructure oz. hiperkonvergenčna infrastruktura.

 

Z ene konzole je mogoče upravljati, nadzirati in dodeljevati vire, uporaba umetne inteligence pa omogoča napovedovanje porabe virov ter s tem učinkovito in pravočasno načrtovanje. To postavlja infrastrukturo v ozadje, pozornost pa je usmerjena na aplikacije. Ključno je, da z enega konzolnega vmesnika upravljamo z virtualno in fizično infrastrukturo. Na ta način bistveno hitreje in enostavnejše uvajamo nove storitve.

 

Tipična arhitektura omrežnega dela sodobnega podatkovnega centra (Fabric -Spine/Leaf)

 

Platforma mora omogočati svobodno izbiro hipervizorja (Hyper-V, KVM, ESXi, AHV) računalniškega oblaka (privatni, javni, hibridni) in strojne platforme (X86 strežniki). Na tak način uporabnik obdrži obstoječo infrastrukturo, virtualizacijski nivo, hkrati pa zaščiti svojo naložbo.

 

Eden od ključnih ciljev je, da programska oprema omogoča uporabnikom, da na enostaven način avtomatizirajo celoten življenjski cikel sistema kot celote.

 

Hiperkonvergenčna infrastruktura in varnost

Koncept mikro segmentacije v sodobnih podatkovnih centrih nam omogoča napredne rešitve na nivoju zagotavljanja varnosti podatkov.

 

 

Varnostne mehanizme naložimo na nivo hipervizorjev, kar nam omogoča kontrolo podatkov znotraj virtualnega okolja. Kontrola nad posameznimi pretoki podatkov (‘flow’) pa dviguje nivo varnosti v podatkovnih centrih.

 

Ključne funkcije nadzornega sistema v sodobnih podatkovnih centrih:

  • Orodje za avtomatizirano upravljanje storitev podatkovnega centra in kontrola nad izvajanimi storitvami.
  • Orodje za preverjanje veljavnosti posameznih storitev oziroma konfiguracij v realnem času (tudi samih fizičnih povezav).
  • Omogoča hitre in obsežne spremembe konfiguracije s tem pa omogoča večjo avtonomnost omrežja v celotnem življenjskem ciklu.
  • Omogoča vpogled v omrežje, ki je vedno posodobljeno.

 

HCI koncept omogoča ločene fizične gradnike in napredne storitve podatkovnega centra združene v eni sami napravi. Gre za nov način, kako sodobni podatkovni center izgleda. Želite podrobnejšo predstavitev koncepta in modernizirati svoj podatkovni center? Oglasite se nam.