Živimo v času tehnoloških napredkov, ki nam lajšajo vsakodnevno bivanje. Naša razvojna ekipa razvija pametni straniščni sistem – iToilet.

Standardna stranišča imajo številne pomanjkljivosti, ki privedejo do težav, predvsem za starejše osebe z omejeno mobilnostjo. Najpogosteje uporabljen tip stranišča v zahodnem svetu je t. i. ‘sedeče stranišče’. Glede na raznolikost ljudi, različne potrebe in želje na področju osebne higiene, je potrebno poudariti, da obstajajo številne pomanjkljivosti omenjenih standardnih stranišč.

 

Ste vedeli, da po raziskavah skoraj 25 % starejših oseb vsakodnevno zazna tveganje fizičnih poškodb pri uporabi stranišča? Preko 50 % starejših oseb se izogiba daljši odsotnosti od sanitarnih prostorov, ki so jih vajeni, saj ne želijo uporabljati njim neprilagojenih toalet? Te pomanjkljivosti lahko postanejo zelo problematične in privedejo do velikih ovir za starejše osebe in osebe z omejeno mobilnostjo.

Naši razvojna ekipa je v okviru mednarodnega projekta iToilet iz programa AAL začela razvijati pametni straniščni sistem, ki bo olajšal življenje starejšim osebam in njihovim oskrbovancem.

iToilet – pametno stranišče, ki zaznava aktivnosti in nevarne situacije

Osnovo predstavlja obstoječa motorizirana straniščna školjka (Lift WC), ki jo proizvaja projektni partner Santis in omogoča ročno nastavljanje višine in naklona. iToilet bo to osnovo nadgradil z dodatnimi tehnologijami, med katerimi so ključni naslednji sklopi:

  • Senzorji za zajem informacij od/o uporabniku, govornih ukazov, identifikacije uporabnika, gibanja itd.
  • Krmilni senzorji za spremljanje statusa in podporo krmiljenju motorizirane školjke
  • Krmilni sistem za zajem senzorskih podatkov, zaznavanje aktivnosti in nevarnih situacij, krmiljenje školjke, beleženje in povezovanje z zalednim dokumentnim sistemom
  • Opcijski interaktivni govorni sistem za govorno komunikacijo z uporabnikom, npr. za podajanje navodil in informacij o statusu sistema
  • Procedure v nujnih primerih – ob npr. detekciji padca se sproži ustrezno obveščanje glede na okolje uporabe (zasebno, institucionalno).

100 % prilagojenost uporabniku s spoštovanjem dostojanstva

V sklopu projekta iToilet razvijamo računalniško podprt pametni WC sistem, ki bo starejšim omogočal varno, samostojno in zasebno uporabo domačega stranišča. Projekt ni pomemben le iz vidika varovanja zdravja, temveč ščiti tudi dostojanstvo in krepi samostojnost v zrelih letih vsem tistim, ki želijo živeti neodvisno. iToilet ni samo za domačo uporabo, ampak bo predvsem dobrodošel tudi v ustanovah za nego in zdravstveno varstvo starejših, saj lajša fizično obremenjenost podpornega osebja pri pomoči starejšim, ko uporabljajo stranišče.

Inteligentne funkcije, ki zagotavljajo izboljšanje počutja in zdravja uporabnikov

Tehnološka inovacija iToilet ponuja odgovore na prej navedene probleme pri uporabi stranišča, ki jih imajo tako starejši kot druge rizične skupine z vidika fizične mobilnosti. S pomočjo naprednih informacijsko-komunikacijskih tehnoloških rešitev se bo pametni WC lahko povsem prilagodil potrebam uporabnika. Razvitih bo več modularnih rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje. Kot najbolj očitno in vidno izboljšavo gre izpostaviti možnost regulacije višine in nagiba straniščne školjke. To omogoča, da bo položaj uporabnika udobnejši in varnejši v vseh fazah uporabe stranišča.

 

Poleg te inovacije se bo iToilet lahko pohvalil tudi s tehnologijami za upravljanje preko govora, avtomatskim prepoznavanjem in prilagajanjem željam uporabnikov ob vstopu v toaletni prostor, prepoznavanjem potencialno nevarnih situacij (npr. padec) in inteligentnimi funkcijami, kot je vmesnik za dokumentacijo nege, ki bo zagotavljal napotke za izboljšanje počutja in zdravja uporabnikov. Tehnološki napredek bo zadovoljil tudi potrebe negovalnega osebja, ki zagotavlja pomoč uporabnikom pri uporabi sanitarij.

Testiranje in konstanten stik z uporabniki sta ključnega pomena

V srcu razvoja projekta iToilet je osredotočenost na zagotavljanje prijetnejše in varnejše uporabniške izkušnje, razvojne smernice projekta pa se stalno presoja tudi iz etičnega stališča in stališča varovanja zasebnosti. Dialog z uporabniki je bil vzpostavljen že na začetku projekta, tako za opredelitev potreb končnih uporabnikov v namen projektiranja, pa tudi kot vodilo pri oblikovanju produkta.

 

Uporabniški vidik projekta iToilet bodo uporabniki testirali tako v laboratoriju kot tudi na terenu. Rezultati vsakega testiranja bodo usmerjali nadaljnje prototipiranje. Testiranje končnega produkta bo potekalo 4 mesece na dveh lokacijah, in sicer bo v testiranju prototipa sodelovalo 25 primarnih in 5-7 sekundarnih uporabnikov. S tem pristopom želi projektna skupina res zadovoljiti potrebam končnega uporabnika, ki se sooča s problemom uporabe sanitarnih prostorov.

Podpora in lajšanje bremen pri uporabi sanitarij

iToilet bo pomembno doprinesel k neodvisnosti in življenjskemu zadovoljstvu uporabnikov, saj bodo lahko s pomočjo produkta uživali večjo stabilnost telesa pri sedenju na toaleti. Lahko si bodo nastavili zase optimalno višino in tako osvobodili roke, s katerimi se bodo lahko oprijeli za stabilizacijske ročaje. Produkt bo nudil podporo ob trenutku, ko uporabnik sede in ko želi spet vstati, z mehaniko avtomatične prilagoditve višine in naklona ter povečano varnostjo z obveščanjem o nesrečah pri uporabi WC-ja.

 

Za negovalno osebje v ustanovah za zdravstvo in nego starejših bo ta inovacija olajšala del bremena, ki je povezano s pomočjo negovancem pri uporabi sanitarij. Seveda to pripomore k boljšemu zdravju in počutju teh delavcev, saj je podpora starejšim pri uporabi WC-ja trenutno fizično zelo težak proces.

 

Če želite več informacij o omenjenem projektu nam pišite.