Če planirate prenovo obstoječega ali postavitev novega omrežja Wi-Fi, in ste celo prejeli sredstva iz pobude WiFi4U, pred začetkom projekta svetujem tehten razmislek. Pri tem vam bodo v pomoč ključna vprašanja, ki sem jih za vas izbral v tem zapisu.

 

V svojem zadnjem blog zapisu sem predstavil možnosti pridobitve sredstev za postavitev novega ali nadgradnjo obstoječega omrežja Wi-Fi na javnih mestih, ki jih Evropska skupnost namenja občinam v državah članica EU. Če se je ob tem tudi vam pojavila želja po odprtem Wi-Fi radijskem omrežju v vaši občini, potem bo WiFi4EU morda postal tudi WiFi4Slovenia4You. Več kot sto slovenskih občin je namreč že uspelo pridobiti sredstva WiF4EU. Zakaj ne bi bili tudi vi med tistimi, ki omogočate brezplačno omrežje Wi-Fi?

 

Od želje do izvedenega projekta nas pogosto loči več kot samo finančni vložek. Predvsem je potrebno določiti namen(e), obseg in lastnosti omrežja. V premislek v tokrat izpostavljam vprašanja, na katera si morate kot investitor/organizator odgovoriti in vam bodo v pomoč pri realizaciji učinkovitega omrežja Wi-Fi. Učinkovito omrežje Wi-Fi je tisto, ki ponuja storitve v skladu s predstavo investitorja/organizatorja in željami potencialnih uporabnikov.

 

Na podobna vprašanja mora odgovoriti tudi načrtovalec omrežja Wi-Fi, ki  s pomočjo vhodnih podatkov pridobljenih s strani administratorja bodočega omrežja ter z uporabo programskega orodja za načrtovanje omrežij Wi-Fi opravi analizo radijskega okolja in možne razporeditve AP (Access Points) oz. dostopnih točk v prostoru. Mape tlorisov prostora v .jpeg (ali podobni datoteki za shranjevanje slik) so osnova in izhodišče za uspešno načrtovanje. Ključno je sodelovanje med načrtovalcem in bodočim administratorjem omrežja, saj se šele s skupnim zavedanjem zahtev in zmožnostmi tehnologije določi arhitektura, ki bo omogočila učinkovito delujoče omrežje Wi-Fi.

 

Prvi korak je raziskava (analiza ali anketa) o lokaciji. V angleškem jeziku se za ta korak uporablja beseda ‘survey’, ki jo, odvisno od konteksta, prevajamo z eno do treh naštetih izrazov.

Faza 1: Kontrolni seznam za pripravo na pogovor o načrtovanju omrežja Wi-Fi

 1. Ali poznate vse zainteresirane strani?
 2. Ali obstajajo posebni poslovni razlogi?
 3. Zmogljivost?
 4. Koliko uporabnikov potrebuje brezžično storitev?
 5. Katere aplikacije bodo uporabljali?
 6. Ali bodo prenašali datoteke, ki intenzivno uporabljajo pasovno širino?
 7. Kje se nahaja omrežje in uporabniki v geografskem smislu?
 8. Ali bodo uporabljali aplikacije, ki bodo koristile ‘roam-ing’?
 9. Kakšne so njihove zahteve glede prepustnosti (‘throughput’)?
 10. Ali je to nova namestitev brezžičnega omrežja ali gre za spremembe na obstoječem?
 11. Če gre za spremembe, je razlog v širitvi podjetja/ustanove?
 12. Ali ste zadovoljni z obstoječim brezžičnim Wi-Fi omrežjem?
 13. Ali se uporabniki pritožujejo o težavah s pokrivanjem vašega obstoječega brezžičnega omrežja?
 14. Ali se uporabniki pritožujejo o težavah z učinkovitostjo vašega obstoječega brezžičnega omrežja?
 15. Katera brezžična oprema je že nameščena? Kdo je proizvajalec?
 16. Kje so dostopne točke nameščene? Komunikacijske infrastruktura, napajanje (PoE…)?
 17. Ali bo odprto (nešifrirano) omrežje ali zelo varno (WPA2, WPA3) omrežje?
 18. Ali je brezžični dostop potreben za notranje (‘indoor’) ali zunanje uporabnike (‘outdoor’)? Ali oboje?
 19. Kje je potrebno pokrivanje z radijskim signalom? Ali je to samo na določenih področjih, kot so konferenčni prostori, ali za celoten objekt? Okrog objekta, recimo okrog športne dvorane?
 20. Ali so na voljo načrti stavb/tal?
 21. Ali so znani podatki o materialih, iz katerih so zidovi, pregrade…?
 22. Ali ste opravili vizualni pregled objekta? Obstajajo slike prostorov?
 23. Ali obstajajo znani pomembni viri, ki motijo delovanje omrežja Wi-Fi? Je njihova lokacija znana?
 24. Je razporeditev dostopnih točk v več nadstropjih stavbe?
 25. Kje so vmesniki za Ethernet in napajanje 220V AC v objektu? Ali je dovoljena/predvidena namestitev novih vmesnikov?
 26. Kakšna je predvidena rast skozi čas v smislu uporabnikov ali tehnologije?
 27. Ali uporabljate specializirano aplikacijo, kot na primer prenos video ali govora preko Wi-Fi omrežja?
 28. Če trenutno prenos govora ali videa ni del Wi-Fi projekta, ali načrtujete omrežje za kasnejšo implementacijo govora ali videa?
 29. Ali gre za omrežje Wi-Fi s tehnologijo 802.11ax, 802.11ac ali 802.11n?
 30. Ali je potrebno zagotoviti delovanje starejših naprav, ki uporabljajo Wi-Fi tehnologijo 802.11 a / b / g?
 31. Ali bodo naprave 802.11 ax, n razporejene v pasu 2,4 GHz ali 5 GHz?
 32. Katera vrsta odjemalcev se bo povezovala z Wi-Fi omrežjem? Prenosniki? Telefoni? Ročni skenerji?
 33. Ali bodo 802.11ax, ac, n dostopne točke uporabljene tudi za gostujoče (‘Guest Network’) omrežne uporabnike?
 34. Ali se področje pokrivanja prekriva z dostopnimi točkami vašega soseda (poslovne ali fizične osebe)? Ali imajo nameščene naprave 802.11 ax, ac, n ali ‘legacy’ 802.11 a / b / g?

 

Odgovori na vprašanja omogočajo izvedbo simulacije delovanja omrežja Wi-Fi s programskim orodjem pri razporeditvi dostopnih točk na lokaciji. Cilj simulacije je njihova optimalna postavitev.

 

Za izvedbo raziskave na lokaciji in okolja smo se zanašali na odgovore, ki podajo vhodne podatke za načrtovanje s programskih orodjem AirMagnet Pro. Orodje uporabljam tudi sam pri svojem delu, ko načrtujem omrežja Wi-Fi. Vendar pa so številna vprašanja neodvisna od izbire orodja, ki se uporablja za načrtovanje.

AirMagnet

Faza 2: Izvedba raziskave na lokaciji in načrtovanje (‘survey’)

Naslednji sklop vprašanj se nanaša na uporabo programskih orodij AirMagnet, Ekahau ali podobnih, ki so dostopni na spletu.

 

 1. Ali ste naložili tlorisno mapo in umerili njeno lestvico?
 2. Ali ste določili pravilno vrednost Vrednotenje širjenja signala?
 3. Ali opravljate raziskavo lokacije, ko se Wi-Fi brezžično omrežje uporablja ( največje število klientov)?
 4. Ste izbrali pravilne radijske kanale, ki jih nameravate uporabiti?
 5. Ste načrtovali svojo pešpot, na kateri boste posneli parametre Wi-Fi radijskih signalov?
 6. Ali ste izvedli pasivno raziskavo, pri kateri programsko orodje ni povezano s konkretno dostopno točko ali SSID? Pri takšni raziskavi zbirate podatke o Wi-Fi signalih vseh dostopnih točk in na območju.
 7. Ali ste izvedli aktivno raziskavo, pri kateri se programsko orodje povezuje s konkretno dostopno točko ali SSID? Zbirate meritve kvalitete povezave v realnem svetu (hitrost prenosa podatkov, ponovni poskusi, izgube paketov itd.)?
 8. Obvezno pri uvajanju VoWiFi. Ali ste opravili Iperf raziskavo? Zbirate ‘uplink/downlink’ statistiko uspešnosti (kritična za omrežja 802.11 ax, ac, n)?
 9. Ali ste izvedli raziskavo RF spektra?
 10. Naprave, ki niso Wi-Fi, delujejo v istem spektru kot Wi-Fi? Najboljše je zbrati RF podatke signalov drugih sistemov, naprav hkrati z raziskovanjem Wi-Fi signalov.
 11. Ali ste opravili raziskavo prenosa VoWiFi z mobilnim telefonom povezanim v omrežje Wi-Fi?
 12. Obvezno za preverjanje kakovost prenosa govora z uporabo Voice over WLAN omrežij.

 

Obseg raziskave lokacije je odvisen od obsega in kompleksnosti omrežja. Pri majhnem obsegu se raziskava lokacije (‘survey’) lahko opravi na osnovi podatkov pridobljenih s strani investitorja/organizatorja v luči manjših stroškov. V tem primeru se meritve parametrov Wi-Fi radijskih signalov opravijo v fazi post – survey. V primeru kakršnih koli dvomov o lastnostih lokacije pa se pred izvedbo omrežja obvezno izvede obisk načrtovalca na lokaciji.

 

Faza 3: Analiza realiziranega omrežja Wi-Fi (‘post-survey’)

 1. Ogled pokritosti signala Wi-Fi na vsaki lokaciji.
 2. Ogled dejanskih meritev kvalitete parametrov uporabnikov – hitrost prenosa podatkov, ponovni poskusi, izgube ter učinkovitost povezave navzgor/navzdol
 3. Ogled območij ‘roaming-a’.
 4. Ogled področij, kje pride do motenj med kanali.
 5. Ogled področij, ki jih motijo radijske naprave, ki obratujejo v Wi-Fi spektru.
 6. Poiščite RF pokritost in kapaciteto/zmogljivost področja brez ustreznega signala “mrtve točke”.
 7. Spoznajte pokritost/zmogljivost za ‘backup’ dostopnih točk
 8. Preverite zemljevide pokritosti za 2, 4 GHz in 5 GHz področje.

 

Faza 4: Poročanje in odjava

 1. Poročilo o rezultatih raziskave: Ali ste shranili poročilo za prihodnje reference za raziskave in uvajanje morebitnih sprememb?

 

Faza 5: Periodično raziskovanje lokacij

 1. Priporočljivo je raziskovanje lokacije vsakih 4-6 mesecev, da se upoštevajo spremembe v okolju, vire motenj, vedenje uporabnikov, spremembe ovir itd.
 2. Gre za redno raziskovanje lokacije?
 3. Ste opazili spremembe v RF okolju ali omrežja Wi-Fi od zadnje raziskave?
 4. Kakšne aktivnosti planirate za nadgradnjo/optimizacijo omrežja Wi-Fi?

 

Analiza realiziranega omrežja Wi-Fi (‘post – survey’) se obvezno opravi, saj postavi osnovo za kasnejše uspešno obratovanje omrežja. V primeru, da je načrtovanje bilo opravljeno brez obiska lokacije, se predlagane meritve opravijo v fazi ‘post survey’. Brez poznavanja lastnosti in zmožnosti postavljenega omrežja Wi-Fi s posnetkom ključnih parametrov je administrator omrežja postavljen pred ‘misijo nemogoče’. Preden se znajdete v tej situaciji, vam svetujem posvet s strokovnjakom oz. razmislek o odločitvi za profesionalno storitev za načrtovanje in izvedbo omrežja, ki jo izvedejo za to usposobljeni strokovnjaki. Tako bo vzdrževanje ali nadgraditev vašega omrežja najbolj optimalna, brez neželenih stroškov oz. slabe volje uporabnikov.

 

Da bo odločitev lažja, vam pripravimo brezplačno demonstracijo načrtovanja omrežja Wi-Fi v vašem konkretnem okolju z orodjem AirMagnet Pro. Oglasite se nam, ali mi pišite na spodnji e-mail naslov.