Glavni namen pobude WiFi4EU je zagotoviti brezplačen dostop do Wi-Fi povezljivosti za meščane in obiskovalce javnih mest, kot so parki, trgi, javne zgradbe, knjižnice, zdravstveni domovi in muzeji v občinah v državah članicah Evropske unije.

 

In kar nekaj slovenskih občin se je že uspešno prijavilo na razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za vzpostavitev Wi-Fi omrežja. Do konca 2020 bosta objavljena še dva razpisa v okviru pobude WiFi4EU. Prvi izmed njiju bo objavljen še letos.

Kaj morate narediti za pridobitev sredstev, če ste občina?

wifi4eu

Registrirati se morate na elektronskem portalu evropske skupnosti. Bon za 15.000 EUR, ki je namenjen zgraditvi novega ali obnovi obstoječega javnega Wi-Fi omrežja, dodeljujejo po načelu kdor prej pride, prej melje, zato je zelo pomembna hitrost oddaje prijave. V zadnjem prijavnem roku, ki je bil 4. in 5. aprila, je bilo kar 98 odstotkov uspešnih prijav oddanih v prvi minuti po odprtju poziva.

 

Kaj pa obveznosti, ki izhajajo iz pridobljenih sredstev? Kot vsak dober gospodar je potrebno evidentirati stroške ter dokazila o porabljenih sredstvih poslati WiFi4EU. Večji del omrežja mora zagotavljati prosto povezljivost z Internetom. Del omrežja pa lahko uporabite za lastne potrebe. Recimo v knjižnici, muzeju ali občinski stavbi. Za izbiro in postavitev Wi-Fi sistema imate na voljo 18 mesecev. Obvezati se morate tudi, da boste v najmanj naslednjih 3 letih pokrivali stroške obratovanja in Internet priključka.

Kakšne so tehnične zahteve za opremo, financirano iz sredstev pobude WiFi4EU?

 • Podpira za paralelno delovanje v obeh frekvenčnih pasovih 2,4 GHz in 5 GHz.
 • Proizvajalec (sistemski integrator) zagotavljana podporo za opremo v vsaj 5 letnih ciklih.
 • Povprečna doba med napakami (MTBF) je vsaj 5 let.
 • Wi-Fi omrežje vsebuje namensko centralizirano nadzorno točko za vse AP v WiFi4EU omrežju.
 • Podpira 802.1x
 • Zadovoljuje najmanj 802.11 ac Wave I standarde.
 • Podpira IEEE 802.11r
 • Podpira IEEE 802.11k
 • Podpira IEEE 802.11v
 • Zmožnost uporabe za vsaj 50 istočasnih uporabnikov brez degradacije kvalitete.
 • Dostopovne točke (AP) vsebujejo antene in procesno vezje za najmanj 2 X 2 MIMO (multiple- input-multiple-output) funkcionalnost.
 • Dostopovna točka je v skladu s Hotspot 2.0 (Passpoint Wi-Fi Alliance certification program).

Določeno je tudi najmanjše število zunanjih in notranjih dostopovnih točk

V vsakem primeru se namesti vsaj naslednje število dostopovnih točk, ki je odvisno od njihove kombinacije v zaprtih prostorih in na prostem:

Najmanjše število zunanjih APs Najmanjše število notranjih APs
10 0
9 2
8 3
7 5
6 6
5 8
4 9
3 11
2 12
1 14
0 15

Kaj morate še vedeti o pobudi WiFi4EU?

V drugi fazi projekta bo vzpostavljena skupna storitev zagotavljanja varne avtentifikacije. V primeru da je občina v prvi fazi postavila lastno varno avtentifikacijo, jo lahko v drugi fazi projekta uporablja paralelno. Edini kriterij je, da noben SSID, ki se oddaja paralelno, ne sme vplivati na kvaliteto SSID namenjenega javni brezplačni uporabi.

 

V kolikor imate vprašanje v zvezi s pobudo WiFi4EU ali vas zanima, kako pristopiti k izgradnji brezplačnega brezžičnega omrežja na javnih mestih v vaši občini, mi pišite in našli bomo primerno rešitev za vas.

 

V Smart Comu vam pojasnimo in demonstriramo delovanje opreme Wi-Fi, ki zadošča vsem tehničnim zahtevam za postavitev omrežja pod razpisnimi pogoji (celoten seznam opreme se nahaja na WiFi4EU portalu). Prav tako je Smart Com na portalu WiFi4EU že registrirani kot ponudnik za namestitev omrežja za Wi-Fi.