Ideja o programabilnosti je osnova za najbolj natančno opredelitev, kaj je SDN (Software Defined Networking) oz. programsko določena omrežja. Tehnologija, ki ločuje upravljanje nadzorne ravnine omrežnih naprav od osnovne podatkovne ravnine, ki posreduje omrežni promet.

 

Omrežja podatkovnih centrov so učinkovitejša na področju obremenitev aplikacij s pomočjo samodejnega (s tem hitrejšega) zagotavljanja programskega upravljanja, ki omogoča neposredno integracijo v platforme za orkestracijo v oblaku.

 

Idej za razvoj SDN je veliko. Na primer:

  • koncept obljublja zmanjšanje zahtevnosti tradicionalno definiranih omrežij,
  • precej olajša samodejno delovanje omrežij,
  • enostavnejše zagotavljanje in upravljanje omrežnih virov idr.

 

Naprave, ki so del SDN omrežja, preko kontrolne ravnine komunicirajo s centralnim orkestracijskim sistemom, ki nadzira naprave znotraj SDN oblaka.

 

Tradicionalni omrežni usmerjevalniki in stikala, ki jih uporabljamo danes, vedo samo za sosednjo omrežno opremo. S pravilno konfiguriranim okoljem SDN lahko centralna orkestracijska platforma nadzoruje vse, od enostavnega spreminjanja pravil, do poenostavljene konfiguracije in avtomatizacije v omrežju.

 

Kakšna je vloga SDN omrežij v komputaciji na robu, IoT in oddaljenem dostopu?

Premikanje računalniške moči na rob omrežja, premikanje funkcij podatkovnega centra na rob, uvajanje računalništva v oblaku in podpiranje okolij IoT – vse omenjene koncepte lahko tehnično učinkovito implementiramo s pomočjo SDN tehnologije. Celotna rešitev pa nam omogoča stroškovno optimalno rešitev.

 

Upravljalci omrežij SDN imajo kontrolo nad aplikativnim in omrežnim delom, kar pomeni, da lahko upravljajo s podatkovne ali upravljalne ravnine za podporo različnim aplikacijam in konfiguracij. Na tak način lahko hitreje in enostavnejše uvajajo nove storitve npr. v IoT segmentu.

 

Krmilniki SDN uporabljajo funkcijo zaznavanja obremenjenosti omrežja. Omrežje avtomatsko skrbi za optimalno razpoložljivost s pomočjo usmerjanja tokov, glede na aplikacijo, ki se prenaša v omrežju. V primeru podatkovnih centrov, kjer je potrebna računska moč, pa sistem lahko avtomatsko uporabi vire na robu in na tak način fleksibilno izkoristi vire, ki so neobremenjeni.

 

Viri na robu so še posebej pomembni v IoT segmentu, saj so tam zakasnitve ključnega pomena.

 

SDN tehnologija je primerna tudi pri distribuiranih lokacijah, še posebej tam, kjer IT-osebje ni na voljo.

 

Običajno so naprave v SDN oblaku v isti ravnini, torej nimamo tipične nivojske arhitekture, saj uporabljamo mikrosegmentacijo, ki nam zagotavlja kontrolo na aplikativnem nivoju in ustrezen nivo varnosti. Se pa vloga omrežnih elementov dokaj poenoti. Vsi omrežni elementi so virtualizirani NFV, kar nam omogoča enostavno nadgradnjo omrežja in uvajanje novih storitev.

 

Video: Vloga SDN pri ponujanju komunikacijskih storitev

 

Seveda v naprednih telekomunikacijskih rešitvah ne smemo pozabiti na varen prenos podatkov. Trenutno se največ uporablja IPSec tip šifriranja, za visoko prepustne povezave pa lahko MACSec, ki pa je podprt pri malem številu proizvajalcev.

 

Hitro in enostavno uvajajte nove storitve

Sodobne aplikacije zahtevajo hitro prilagodljivost in odzivnost omrežja, česar pa tradicionalna WAN omrežja ne zmorejo. Stopite v stik z nami, če želite podrobnejše informacije, kako pospešiti informacijsko infrastrukturo vašega podjetja.